Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal

Skapad 2020-09-01 13:06 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Grundskola 4 – 6 Matematik
I det här kapitlet ska vi arbeta med decimaltal som innehåller tiondelar och hundradelar. Vi ska träna på att avrunda decimaltal till närmaste heltal för att vidare kunna räkna på ett ungefär.

Innehåll

Mål med arbetsområdet

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • avrunda decimaltal som 3,42 eller 3,5 till närmaste heltal
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
 • avgöra om dina uträkningar är rimliga
 • avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor

Undervisning och elevaktivitet

Vi kommer att ha genomgångar och titta på mattefilmer, arbeta praktiskt och i boken. Efter varje del kommer vi repetera det vi lärt oss med uppgifter på Bingel.

 

Bedömning

När vi lärt oss grunderna i kapitlet kommer vi göra en diagnos. Beroende på hur det går på diagnosen kan du antingen få repetera vissa delar eller få utmaningar för att komma vidare i din kunskapsutveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: