Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklass

Skapad 2020-09-01 13:35 i Balltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola F Matematik
Under förskoleklassåret vill vi att du utvecklar en nyfikenhet och ett intresse för matematik. Vi vill att du skapar en tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att använda matematik i olika vardagliga situationer. När barn får vara med i matematiska sammanhang och lära sig diskutera stärks de i sitt matematiska tänkande.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

Utveckla tilltro till din förmåga att resonera och kommunicera genom aktiviteten

 • sortering efter t.ex. materialets egenskap (färg, storlek osv). Sortering är viktigt för elevens antalsuppfattning.
 • mönster där du ska kunna följa och upprepa en regelbunden del. Mönster är början till att kunna se likheter/olikheter inom algebra.
 • tärningsspel, där du direkt ska kunna se antalet 1-6 utan att räkna dvs. räkneordens ordning. Viktig för räkneprinciperna.mätningens principer. I denna aktivitet finns begrepp som jämföra, måttenheter och mer än/mindre än.
 • rum, perspektiv och tid. Rumsuppfattning och perspektiv är en viktig del i matematisk utveckling.

Det här ska vi arbeta med:

 • använda det digitala läromedlet Skolplus
 • använda laborativt material (undersökande och problemlösande arbetssätt).
 • använda utomhusmatematik (samarbets- och samspelsövningar).
 • använda matematikappar kopplade till Ipad t.ex Vektor och Skolplus.
 • befästa vissa matematiska begrepp. (T.ex. lika/olika, mer än/mindre än, fler/färre, addition/subtraktion/ lika med).
 • känna igen siffror 0-10.

Detta ska kartläggas:

 • din förmåga att resonera och kommunicera matematik genom olika aktiviteter.
 • din förmåga att lyssna in instruktioner och arbeta aktivt.
 • din förmåga att kunna samarbeta och samtala i lärpar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: