Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling Smultronet 20/21

Skapad 2020-09-01 13:45 i Hyddans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Språkutveckling på smultronet 2020/21

Innehåll

Språkutveckling 

Ett av våra prioriteringsmål under läsåret 20/21 är språkutveckling. 

 

1. Prioriterade läromål från Lpfö 18:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

-ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

-både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska.

 

2. Prioriterade mål:

- Att utveckla barnens intresse för emergent literacy.

- Att barnens intressen för sagor, berättelser, rim och ramsor och böcker växer.


3. Planerade insatser:

Varje dag efter lunchen lyssnar barnen på högläsning eller ljudböcker/sagoband.

För att öka barnens språkmedvetenhet och utveckla deras språk har vi varje dag en samling innan mellanmålet där barnen möter sagor och berättelser i olika former samt sång och musik.

Vi har skapat ett språkrum där man kan lyssna och läsa sagor via "pollyglutt". Barnen möter och upptäcker bokstäver, olika sorters texter, språk och berättelser genom Qr-koder som finns i språkrummet och i vårt förskolebibliotek.

Vid de många lästillfällen som ges under en dag har vi boksamtal.

I våra lärmiljöer möter barnen de olika språk som vi har på avdelningen.

 

4. Förväntade effekter/resultat

- Att barnen på eget initiativ går in i biblioteket eller in i språkrummet och väljer en bok fysiskt eller på Polyglutt.

- Att barnen på eget initiativ ber någon läsa för dem.

- Att barnen visar intresse för de olika hemspråken vi har på avdelningen.

- Att barnen får ett ökat intresse för texter och bokstäver


5. Metodval:

För att se att de önskade effekterna uppnås kommer vi att dokumentera, reflektera, observera, samtala och lyssna på barnen samt vara delaktiga och närvarande/härvarande pedagoger. Vi kommer att dokumentera och reflektera kring verksamheten både i vardagen, på reflektionsstunder och på Unikum.

 

6. Forskning/vetenskaplig grund, Beprövade erfarenheter:

Skolverket forskning och utveckling: Viktigt att skapa stimulerande läsmiljöer i förskola. Katarina Kärnebro

Läroplan för förskolan Lpfö 18.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: