👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2_Solberga/Sjöängens förskolor_Projekt_2020/2021

Skapad 2020-09-01 14:02 i Testförskola Älvsjö Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Språk och kommunikation Hur färdas vi och bor i framtiden? Projektet ska vara utforskande/ämnesöverskridande .Det innebär att olika ämnen såsom språk , matematik, teknik, ingenjörsvetenskap, estetiska uttrycksformer integreras, musik, rörelse övas i funktionella och begripliga sammanhang. Projektet ska rymma lek, utforskande, fantasi/fakta och verklighet. Barn ska få möjlighet att pröva många olika uttrycksformer, artefakter och estetiska ”språk” och att göra översättningar mellan olika språk och uttrycksformer, mellan tänkande och görande, kropp och tänkande och mellan olika material. Syfte: Väcka barnens frågor, funderingar och fantasi för att sedan omsätta det i praktiken, antingen genom skisser eller konstruktion med återvunnet material.”

Innehåll

Projektbeskrivning:

Vårt syfte:

Vår metod:

Vår frågeställning:

 

Diskussionsfrågor

      

V   Vilka begrepp är centrala? Vilka kognitivt starka målområden kan projektet ge upphov till?

       Med vilket eller vilka material? Vilket material föreslår barnen? Hur ska lärmiljön organiseras och förändras i takt med att projektet fortgår?

       Översättningar mellan olika språk och uttrycksformer.  Ämnesöverskridande. Hur och varför ?

       Hur ska vi organisera oss för att möjliggöra projektet?

       Hur ska vi dokumentera? Hur ska dokumentation organiseras? Hur ska barnen ta del av dokumentationen?

       Tänkarum? Metakognitiva frågor/scaffolding.

    Vilka böcker, filmer, digitala medier kan få igång och stimulera projektet?

       Fakta /fantasi/lek  

       Hur kan projektet bli interkulturellt ?

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18