Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Exempel Hur världen fungerar (höst)

Skapad 2020-09-01 15:09 i Snösätraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi Geografi Svenska Svenska som andraspråk Fysik
Tematiskt arbete i svenska, SO och NO om hösten.

Innehåll

Tidsåtgång: v. 35-39

 

Hur introduceras arbetsområdet?

Vad vet vi om hösten? Varför blir det höst?

 

Vilka frågor ska undervisningen besvara / Vad ska eleverna kunna?

Hur jorden rör sig i förhållande till solen för att vi ska få olika årstider. Vad som händer i naturen på hösten. Hur är allt levande indelat och vad menas med liv. Eleverna lästränar och skriver egna faktatexter.

 

Vilka begrepp är centrala?

årstider, jordaxel, dygn, månaderna, arter mfl

 

Vad ska eleverna göra?

Delta aktivt under genomgångar, titta på film, läsa och skriva egna texter, fältstudier.

 

Hur differentierar jag undervisningen för att passa olika behov hos eleverna?

Kraven på vad eleverna presterar är anpassade utifrån elevernas förutsättningar (krav på faktatexter osv).

 

Hur skapar jag en språkutvecklande undervisning?

Genomgångar av olika begrepp, diskussioner i mindre grupper samt i helklass.

 

Hur visar eleverna sin kunskap?

Formativt genom sitt arbete på lektionerna och genom diskussioner i klassrummet. Skriftligt förhör (muntligt för de elever som är i behov av det), muntlig redovisning och skriva en faktatext. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: