Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning på avd. Kajan

Skapad 2020-09-01 15:02 i 223961 Förskolan Höjden Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Högläsning kan ha flera goda effekter på språkutvecklingen och kan även utveckla barnens fantasi och föreställningsförmåga, talspråk och ordförråd, berättande och förmåga att uttrycka tankar, intresse för bild och text och deras förmåga att förstå sin omvärld.

Innehåll

 

Vad

Vi ska väcka barnens intresse för berättelse, texter, skriftspråk och andra språk genom högläsning i mindre grupper.

 

Syftet

Genom att lyssna till högläsning ges barnen möjlighet att utveckla sitt språk, deras fantasi, föreställningsförmåga, talspråk, ordförråd, berättande och förmåga att uttrycka sina tankar och förstå sin omvärld. Barnen får uppleva högläsning återkommande vilket skapar igenkännande för barnen.

Genom att utforska boken som form, vem som har författat boken och illustrerat bilderna hoppas vi att vi väcker barnens intresse för böcker.

Genom att skapa i olika material med olika tekniker får barnen möjlighet till varierade uttryckssätt samt få möjlighet att möta olika material, tekniker och verktyg/redskap.

 

Metod

Vi ska välja ut en bok i veckan till att börja med som innehåller bilder som kan samtalas kring. Vi delar upp barnen i mindre grupper 4-5 barn /grupp åt gången, vid ett planerat tillfälle.

Vi läser och samtalar kring bilderna, dramatiserar med konkreta föremål, skapar utifrån bokens bilder och handling, i olika material med olika tekniker.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: