Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hitta matematiken - Skolverkets kartläggningsmaterial - Förskoleklass

Skapad 2020-09-01 15:06 i Husensjö skola Helsingborg
Skolverkets kartläggningsmaterial i matematik för förskoleklass.
Grundskola F Matematik
Skolverkets kartläggningsmaterial i matematiskt tänkande i förskoleklass.

Innehåll

"Hitta matematiken" är ett stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande i förskoleklass.

Materialet består av fyra delar:

1. Mönster

 • visa nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet
 • pröva och använda idéer genom att följa och fortsätta ett enkelt mönster samt översätta samma mönster i ett annat material
 • kommunicera och resonera genom att till exempel beskriva metoder och den upprepande delen.

2. Tärningsspel

 • visa nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet
 • pröva och använda olika idéer genom att addera och uppskatta
 • kommunicera och resonera genom att
  - direkt känna igen antalen 1–6 utan att räkna
  - känna igen och benämna siffrorna 1–6 och koppla till antalet
  - visa förståelse för räkneprinciperna; ett-till-ett, kardinalitet och räkneordens ordning
  - storleksordna tal

3. Sanden/riset

 • visa nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet
 • pröva och använda idéer för att lösa problem inom mätning
 • kommunicera och resonera om mätandets princip

4. Lekplatsen

 • visa nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet
 • pröva och använda idéer för att lösa problem inom rumsuppfattning
 • kommunicera och resonera om rum, perspektiv och tid.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: