👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska- Champ 6

Skapad 2020-09-01 16:14 i Österskärsskolan Österåker
Läromedlet Champ 6, första sex kapitlen
Grundskola 6 Engelska
Vi arbetar med läromedlet Champ 6 som hjälper dig att utveckla din engelska ännu mer. Du ska få läsa, skriva, prata och lyssna med olika sorters övningar.

Innehåll

 

Planering av chapter 1-6 i Champ 6. Vi läser och lyssnar gemensamt i skolan på texterna i textbook. 

Eleverna arbetar med de olika övningarna enskilt, i par eller i grupp. 

Chapter 1 A. Down the falls (regelbundna verb i preteritum, uttal av ändelsen -ed)

Chapter 1 B. The end of the beginning (oregelbundna verb i preteritum, did i frågor)

Chapter 2 A, 2 B. The Good to know, More to know (useful phrases, some/any)

Chapter 3 A. A long ride (verb i perfekt, har gjort..)

Chapter 3 B. NYC and L.A. (repetition och diagnos av kunskaper)

 Bedömning av kunskaper efter de 3 första kapitlen!

 

Här kommer några exempel hur vi tränar de olika förmågorna med hjälp av Champ:

Att lyssna:
 • titta på texten (rubriken, bilder, layout)
 • försöka uppfatta eller söka viktig information
 • ta hjälp av det du förstår och ignorera det du inte förstår
 • sammanfatta med frågorna Vilka? Var? Vad? När? Varför?
Att läsa:
 • titta på texten (rubriker, bilder, bildtexter mm.)
 • försöka uppfatta och hitta den röda tråden
 • ta hjälp av sammanhanget
 • dra slutsatser
Att tala:
 • säga efter
 • svara på frågor
 • visa ( använda kroppspråk, rita....)
 • beskriva/förklara ord
Att skriva:
 • skriva av
 • svara på frågor genom att använda frågans ord
 • använda en synonym
 • använda hjälpmedel (ordlista, översättningstjänst) Genom att följa hur du deltar i lektionsarbetet och hur du kan genomföra de olika uppgifterna kommer jag att bedöma din förmåga att:
 • förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
 • förstå enkel, tydligt talad engelska i lugnt tempo
 • på ett enkelt och begripligt sätt kunna skriva fraser och meningar
 • muntlig kunna formulera dig med ord och fraser
 • använda dig av strategier för att förstå eller uttrycka dig

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Engelska åk 6

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Förmåga att
tala och samtala
Du jobbar med din förmåga att formulera och uttrycka sig. Kan med visst stöd av läraren berätta om något du gjort.
Du behärskar förmågan att uttrycka dig självständigt om något du gjort med gott resultat.
Du expanderar aktivt din förmåga att formulera och uttrycka dig om det du gjort eller läst om med gott resultat.
Förmåga att
läsa och förstå
Du arbetar med läsförståelsen och kan med visst stöd av läraren genomföra frågor på texten med godtagbart resultat.
Du behärskar läsförståelsen och kan självständigt besvara läsförståelsefrågor med gott resultat.
Du utvecklar läsförståelsen och genomför självständigt utmanande uppgifter med gott resultat.
Förmåga att
lyssna och förstå
Du kan med visst stöd av läraren genomföra hörförståelseövningar.
Du behärskar hörförståelsen och kan självständigt besvara hörförståelseövningarna med gott resultat.
Du utvecklar hörförståelsen och arbetar aktivt och självständigt med utmanande lyssningsuppgifter.
Förmåga att
skriva
Du genomför skrivuppgifterna med visst stöd från läraren.
Du genomför självständigt skrivuppgifterna med gott resultat.
Du genomför utmanande skrivuppgifter självständigt.