Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4

Skapad 2020-09-01 16:05 i Högadalsskolan Härryda
Engelska åk4
Grundskola 4 Engelska
Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya sätt att se omvärlden på och ökade möjligheter till kontakter. Om du kan engelska har du goda möjligheter att göra dig förstådd runt om på vår jord.

Innehåll

Syfte

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 •  
 • Undervisning

  Vi ska träna på att lyssna och läsa enkla instruktioner.

  Vi ska träna på att berätta något om oss själva och om andra.

  Vi ska träna på att ställa och besvara enkla frågor i dialoger.

  Vi ska träna på vanliga ord och fraser (glosor) i veckans text.

  Vi ska läsa korta texter och översätta till svenska.

  Vi ska träna på att skriva en kort text.

 •  
 • Vad eleven ska lära sig
 • Förstå enkla instruktioner.
 • Kunna berätta något om sig själv och andra.
 • Kunna ställa och besvara enkla frågor i dialoger.
 • Känna igen och kunna vanliga ord och fraser (glosor).
 • Kunna läsa korta texter med bra uttal och översätta till svenska.
 • Kunna skriva en kort text.
 •  

Hur eleven kan visa sina kunskaper

Visa att du förstår instruktioner.

Samtala i par.

Hörövningar i arbetsboken.

Läxförhör på ord och uttryck (glosor).

Uppläsning av läxan.

Skriftliga övningar i arbetsboken.

 • Avslutningsvis efter fyra kapitel gör du en diagnos av ditt lärande för att se vilka kunskaper du lärt dig under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: