Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gleerups Matematik 4 - Tal och mönster

Skapad 2020-09-01 20:14 i Rådmansö skola Norrtälje
Grundskola 4 Matematik
Mål: Upptäcka mönster i figurer och talföljder. Jämföra och ordna tal efter storlek. Läsa av och sätta ut tal på tallinjer. Visa hur du gör när du löser problem.

Innehåll

Tidsperiod:

Vecka 34 - 39

Vad ska jag lära mig?

 • Upptäcka mönster i figurer och talföljder.
 • Jämföra och ordna tal efter storlek.
 • Läsa av och sätta ut tal på tallinjer.
 • Visa hur du gör när jag löser problem.

Begrepp:

 • siffra
 • tal
 • positionssystem
 • jämna och udda tal
 • mönster
 • talföljd
 • tallinje

Hur kan jag arbeta för att komma dit?

Du kommer att få:

 • delta i matematiska samtal och diskussioner
 • Göra skriftliga beräkningar
 • Arbeta med att göra muntliga och skriftliga förklaringar till uppgifter
 • ta eget ansvar för ditt lärande
 • Visa dina kunskaper på diagnoser och prov

Hur ska jag visa det?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du:

 • gör skriftliga beräkningar
 • gör muntliga förklaringar till uppgifter
 • deltar i matematiska samtal och diskussioner
 • tar eget ansvar för ditt lärande
 • visar dina kunskaper på diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: