Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKOGSKNYTTE 2020-2021

Skapad 2020-09-02 09:07 i Skogsgrinden Hajom PK I Ur och Skur Skogsgrinden
Förskola
Utmed vägen till vår Knytteplats gör vi ett antal stopp där en del av undervisning sker genom ett upplevelsebaserat arbetssätt. Denna utvecklas vidare på vår plats ” Dungen”.

Innehåll

 

SYFTE OCH MÅL:
Vi arbetar med Friluftsfrämjandets barnverksamhet, Skogsknytte. Barnens behov av rörelse, spänning, upplevelser, upptäckter och social gemenskap tillfredsställs i en miljö som är naturlig och inte tillrättalagd. Tillsammans utvecklar vi barnens lärande med hjälp av alla våra sinnen genom de fyra M:en, med-undersökande, -upptäckare, -utforskande och -agerande.
SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA:
Ht-20
De första gångerna lägger vi fokus på att skapa trygghet och förtrogenhet kring Knytteplatsen. Barnen bekantar sig även med platserna där vi gör stopp under vägen dit och hem. Mycket av undervisningen sker vid stoppen för att frigöra tid till fri kreativ lek när vi väl ät framme på vår plats.
Vi kommer att utveckla barnens möjlighet till lärande och ökade kunskaper kring temat ”skogens djur” på olika sätt. Undervisningen kommer beröra både spår som djuren kan lämna efter sig, samt vad de behöver för att må bra. Vi kommer på så sätt beröra tankar kring hållbar utveckling och miljö.
Vi utgår från barnens förkunskaper, intresse och behov. Därav att det inte finns en helt färdig planering, utan den formas tillsammans med barnen under terminernas gång.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: