Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text och programmering!

Skapad 2020-09-02 11:15 i Håsta skola Hudiksvall
Grundskola 4 – 6 Matematik Teknik Svenska Svenska som andraspråk
Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling, Alla elever ska ges möjligheter att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De skall även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Lgr11

Innehåll

Mål:

När vi arbetat med området ska du

 • veta vad som behöver vara med i en instruktion för att den ska vara lätt att följa
 • skriva korta och tydliga meningar med verben i imperativ
 • kunna skriva instruerande text, både tillsammans och på egen hand
 • kunna programmera en kompis att utföra enkla instruktioner
 • känna till datorns delar och hur de fungerar, t ex processor och arbetsminne
 • kunna använda och skapa algoritmer, både analogt och digitalt vid blockprogrammering
 • kunna lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemet
 • kunna förstå och använda ord och begrepp inom området

 

Undervisning:

I undervisningen kommer du att få ta del av;

 • genomgångar där vi samtalar kring ord och begrepp som är viktiga för förståelsen
 • övningar och lekar som stärker förståelsen för det vi arbetar med och tränar viktiga delar
 • skriva instruerande texter, både på egenhand och tillsammans
 • se valda delar ut programserien Programmera Mera 2.0
 • arbete med digital blockprogrammering

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma hur väl du kan

 • skriva en egen instruerande text
 • ge och följa enkla instruktioner
 • kunna lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemet
 • förstå och använda ord och begrepp inom området

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: