👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundkurs i geografi år 7. Kartkunskap och Klimat

Skapad 2020-09-02 12:07 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Geografi
Under din första geografiperiod på högstadiet kommer vi att gå igenom hur kartor är uppbyggda och fungerar. Vi kommer även att studera varför klimatet på jorden skiljer sig åt och vilket samband klimatet har med vegetationen samt hur detta påverkar människorna försörjning och levnadsvillkor.

Innehåll

Syfte:

Kartan är det viktigaste hjälpmedlet inom geografin! Kan man tyda kartor på rätt sätt kan man skaffa sig en otrolig mängd information. Kartan är en förminskad och förenklad bild av verkligheten och liksom andra bilder säger kartan mer än tusen ord. Vi kommer därför att repetera grunderna i hur man använder olika kartor.

Vi kommer att prata om varför vi har olika klimat och vegetationszoner och hur människan hanterar sin tillvaro utifrån detta. Kunskaper om detta är en förutsättning för att du senare under högstadiet ska kunna förstå och förklara frågor som rör människan på jorden t.ex. befolkningstäthet, migration, näringar, handelsmönster etc. Du ska bland annat få lära dig varför det är kallare i norr, varför Sverige ser större ut än vad det egentligen är på en vanlig karta och varför vi har olika årstider och vilka konsekvenser det får för människa, samhälle och natur.

Dessutom ingår det ett avsnitt namngeografi, den här gången ska vi fokusera på ”Världen” (fast avgränsa oss en aning till Världsdelarna, bergskedjor, oceaner och hav.)

 

Tidsplan:

Under vecka 36-37 kommer vi att jobba mycket med olika kartor. Vi kommer att studera Jorden, kartan och 'världens' namngeografi'.

Under v.38 börjar vi med prata om årstider, klimat och vegetationszonerna. Var de finns, varför de finns de och vad de innebär för oss människor som lever där.

Preliminär lektionsöversikt: (ändringar kommer att ske, t.ex. pga av schemabryt)

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

36

 

Repetera kartans grunder. Väderstrecken. Olika kartprojektioner, topografisk och tematiska kartor, skala, mentala kartor.

Lärobok s. 16-17+22

 

Genomgång Absolut och relativt läge

Att kunna hitta en plats med hjälp av gradnätet i en kartbok.

s.18 + arbeta med frågorna s.19.

Logga in inläsningstjänst och begreppa.

Fortsätt gradnät och karta.

Gå igenom LPP

37

Namngeografi: Skapa karta.

 

Jobba med Namngeografin. 

 

 

 

Uppstartsdokumentär:

Reflektion kring klimatets betydelse för vardagsliv, och samhällsutveckling i olika länder

38

Skillnad väder och klimat.

Vad påverkar klimatet?

Varför har vi olika klimat på jorden?

Årstider, midnattssol och polarnatt, vändkretsar. ekvatorn

s.54-55

Topografins och havets påverkan på klimatet.

Inlandsklimat och kustklimat.

Samband Temperatur och höjdskillnader.

Nederbördstyper och vindsystem

s.56-61+studifilmer

Frågor s.72 gör fråga 7-16+19-24

Topografins och havets påverkan på klimatet.

Inlandsklimat och kustklimat.

Samband Temperatur och höjdskillnader.

Nederbördstyper och vindsystem

s.56-61+studifilmer

Frågor s.72 gör fråga 7-16+19-24

39

Test namngeografi + gradnät.

Genomgång vindar nederbördstyper, kust och inlandsklimat.

Frågor s.72

7-16 + 19-24

 

Klimatzoner och vegetationszoner.

s.62-67 

 

40

Klimatzoner och vegetationszoner.

s.62-67 

Klimatzoner och vegetationszoner. 

s.62-67

Klimatdiagram.

Genomgång och analys

41                 

                     

 

Klimatet i framtiden

 

Repetition/Jobba med instuderingsfrågor.

Prov Klimat se instuderingsfrågor.

 

Material:

Läroboken vi har detta moment heter Capensis geografi 7-9. Vi kommer att läsa om innehållet som behandlas på följande sidor. 10, 16-22, 28, 54-89 du får låna en bok under tiden vi jobbar med geografin och ansvarar själv för att den kommer med till varje lektion.

Du kommer att få ett arbetshäfte och instuderingsfrågor till avsnittet om klimat och vegetation som vi börjar med vecka 38.

Tips på lärargenomgångar till varje moment som vi går igenom hittar du längst ner i planeringen.

Vill ni hitta ännu mer material om sådant som vi läser i SO rekommenderar jag följande sidor:

- "Begreppa"-filmerna som ni hittar på https://www.inlasningstjanst.se/

- www.studi.se

- www.sli.se

- Träna namngeografi https://online.seterra.com/sv

 

Mål: Vecka 36-37         

Efter momentet kommer du kunna förstå din omvärld bättre och med hjälp av olika kartor förklara varför världen runt omkring dig ser ut som den gör. Du kommer även kunna förstå vad det innebär att vara källkritisk inom geografiämnet. Du har även utvecklat din förmåga att dra slutsatser genom att läsa av olika sorters kartor och diagram. Efter momentet har du fått en djupare förståelse för hur atlasen vi har är uppbyggd och kan välja en lämplig karta utifrån vad du vill få fram för information. Du förstår även vad som menas med begreppen nedan och hur du använder dig av dem när man arbetar i geografiämnet.

●  Latitud/Breddgrad och longitud/Längdgrad

     Nollmeridianen

     Ekvatorn

     Väderstreck och kompass

    Absolut läge

    Relativt läge

    Skala och skalstreck 

    Södra, Norra, Östra och Västra halvklotet.

    Tematiska och Topografiska kartor.

Under vecka 38-40 kommer vi att jobba med Jordens klimat och vegetationszoner:

Mål:

Du kommer lära dig:

     Skillnaden på väder och klimat

     Jordens klimatzoner och vegetationszoner samt sambanden mellan dem

●   Hur klimat och vegetationszoner kan komma att förändras vid en framtida global uppvärmning/klimatförändring. 

     Vilka faktorer som påverkar klimatet i olika delar av världen. Vad det är som gör att det är varmt respektive kallt på olika platser på jorden. Vad avgör om det faller mycket nederbörd eller inte?

     Hur t.ex. strömmar, havstemperatur, vindar, jordaxelns lutning samt topografin påverkar naturmiljöerna på jorden och därmed ger olika förutsättningar för människors levnadsvillkor 

 

Bedömning:

Min bedömningen grundar sig på:

- det du visar upp under lektionerna (det positiva),

- det du visar på namngeografi- och gradnätstestet v.39

- ditt resultat på det avslutande provet v.41.

Kom ihåg att ju fler tillfällen du använder för att visa dina förmågor och din kunskap, desto större blir det bedömningsunderlag jag har att tillgå.   

 

Inför namngeografi-och karttestet v.39 kommer du behöva kunna:

    Förstå och använda dig av gradnätet. Ange platsers absoluta läge med hjälp en karta med gradnät.

Du ska även kunna beskriva en plats relativa läge på en karta med hjälp av väderstrecken.

Ha lärt er namngeografin för detta momentBåde var platserna ligger på kartan men även storleksrelationer mellan dem. Exempelvis vilken ocean som är störst eller vilken världsdel det bor flest personer i.

 

Inför klimatprovet v.41 kommer du behöva kunna:

- Läsa av ett klimatdiagram och dra slutsatser om var platser ligger någonstans med hjälp av informationen som diagrammet ger

- Använda dig av kartor för att förklara varför olika områden på jorden har olika klimat

- Redogöra för var samt förklara varför vi får årstidsväxlingar på jorden

- Redogöra för samt förklara de olika klimat-och vegetationszonerna på jorden

- Redogöra för vilka olika faktorer som avgör klimatet på olika platser samt kunna dra slutsatser om detta utifrån diagram och kartor

- Diskutera olika orsaker till och konsekvenser av klimat och vegetation för både natur och människa

- Fundera kring och ge exempel på hur en förstärkt växthuseffekt skulle kunna påverka de olika klimat- och vegetationszonerna och människorna som bor i dem. 

 

Länktips (uppdateras löpande)

- Quizlet (träna fakta och begrepp)

https://quizlet.com/_3zl7ov?x=1jqt&i=wxj2n

- Namngeografin 

https://online.seterra.com/sv/ 

http://www.webbmagistern.se/geografi.html

 

- Gradnätet (genomgångar)

https://www.so-rummet.se/content/gradnatet-positionssystemet 

https://www.so-rummet.se/content/langd-och-breddgrader

 

- Årstider (genomgångar) 

https://app.studi.se/l/jorden-snurriga-aarstider

https://www.so-rummet.se/content/arstider-och-klimat

https://www.youtube.com/watch?v=WgHmqv_-UbQ

 

- Vindar  

https://app.studi.se/l/passadvindar-och-monsunvindar

https://app.studi.se/l/lufttryck-och-vindar?subject=64458

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS74283

 

-  Nederbörd 

https://www.so-rummet.se/content/nederbordstyper

https://app.studi.se/l/regn?subject=64458

 

- Klimat och vegetationszoner

Studi: (enkel översikt över klimat och vegetationszonerna)

https://app.studi.se/l/jordens-klimatzoner?subject=64459

 

Lärargenomgångar klimat och vegetationszoner: 

https://www.youtube.com/watch?v=1HffsIf-bHI

https://www.youtube.com/watch?v=u3pLQ9vhlb8&t=4s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9