👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion, åk 5 Ht-20/Vt 21

Skapad 2020-09-02 12:01 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Grundskola 5 Religionskunskap
Ordet religion kommer från latinska ordet religio som betyder att "vara bunden med en gud" eller att "visa vördnad för gud". Religion innebär också att tro på en högre makt, gud eller gudar. Religionen hjälper människor att försöka förstå varför världens finns, hur de ska leva och vad som är meningen med livet. Den ger också regler om hur människor ska vara mot varandra.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Syftet med undervisningen är att ... 

Eleverna ska bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. 

Utveckla sin förmåga att 

 • Analysera kristendomen, judendomen och islam och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
 • Analysera hur kristendomen, judendomen och islam påverkat och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
 • Söka information om kristendomen, judendomen och islam och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Så här ska vi arbeta

Du ska få lära dig ... 

 • centrala begrepp för judendomen och islam. (repetera arbetet med Kristendomen från åk 4)
 • skrifter, tankegångar och religiösa uttryck för judendomen och islam. (repetera arbetet med Kristendomen från åk 4)
 • heliga platser, ritualer och levnadsregler.
 • olika högtider och traditioner.
 • vad tro kan betyda för olika människor.
 • kunna jämföra kristendomen, judendomen och islam. Vilka likheter och skillnader finns det? 

 

 Vi ska ...

 • skapa egna frågor med svar.  
 • se filmer.
 • läsa olika typer av texter. 
 • arbeta med hem-och expertgrupper.
 • göra jämförelseschema.

 

Detta ska bedömas

Du ska kunna ... 

 • några centrala begrepp för kristendomen, judendomen och islam
 • kunna konkret nämna några skrifter, tankegångar och religiösa uttryck för dessa tre religioner. 
 • berätta om några heliga platser, ritualer och levnadsregler.
 • förklara för olika kristna högtider och traditioner.
 • resonera och reflektera för vad tro kan betyda för olika människor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6