Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi CELLEN , ARVET och BIOTEKNIK

Skapad 2020-09-02 12:44 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Detta är Gubbängsskolans mall.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Är intelligens ärftlig? Hur kommer det sig att jag har blå ögon/ mörkt hår? Finns arvet i blodet, eller? Kan man tillverka människor i provrör? I denna kurs kommer du lära dig mer om både cellen och arvet men även om vad som bland annat skiljer bioteknik och växt- och djurförädling.

Innehåll

 

Arbetsområden Cellen, arvet och bioteknik

 

Tidsperiod v. 35- v, 43

 

Material läromedel, filmer, digitala plattformer, dokument

 

Arbetssätt Arbetet kommer varieras med genomgångar, eget arbete, grupparbete, diskussioner, reflektioner, laborationer.

 

Centralt innehåll

 

- Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.

- Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö.

- Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen

- Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik

- De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

- Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

- Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

- Källkritisk granskning av information och argument som eleven

 

Kunnamål

 

 • Beskriva några av cellens organeller

 • Förklara vad kromosomer, DNA och gener är samt deras funktion.

 • Beskriva hur en vanlig celldelning går till

 • Redogöra för vad den genetiska koden är och var den finns

 • Förklara vad som är speciellt med reduktionsdelning

 • Beskriva hur vi ärver våra gener

 • Förklara skillnaden mellan dominanta och vikande anlag och ge några exempel

 • Beskriva vad en mutation är och vad den kan leda till

 • Förklara vad bioteknik är och ge några exempel

 • Redogöra för skillnaden mellan bioteknik och växt-och djurförädling

 • Förklara vad genteknik betyder och ge några exempel

 • Förklara vad GMO betyder och ge några exempel

 • Redogöra för hur bioteknik har använts och används idag

 • Redogöra för hur biotekniken kan användas i framtiden

 

Redovisningsform skriftligt prov del 1: Cellen och arvet vecka 40, del 2: Bioteknik vecka 43

 

Begrepp  Organell - cellkärna, cellvätska, cellmembran, mitokondrie och lysosom. Kromosom, DNA och gen, vanlig celldelning, den genetiska koden, könsceller och reduktionsdelning, könskromosomer X och Y, dominant och recessiv, mutation allel, 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: