Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering ht 2020

Skapad 2020-09-02 12:57 i 103441 Förskolan Lärkstaden Stockholm Östermalm
Förskola
Projektområde: SKOGEN

Innehåll


Syfte och frågeställning
Hur kan vi förstå livet i skogen?
Vi har valt skogen som projektområde i syfte att utveckla barnens sinnen och förståelse för de naturliga processer som sker utanför deras närmiljö i staden.
Våra fokusområden inom naturvetenskapen:
Fysik – uppleva viktskillnader. Prova på att kasta ett objekt, hur långt kommer objektet, hur låter det när objektet landar, hur många måste vi vara för att lyfta det här stora objektet.
Biologi - Förståelse för livet i skogen, hur en fjäril blir till eller följa trädens livscykel. Välja ett träd som vi fotar och följer.

Läroplansmål
 Våra mål:
1. ”– förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,”
2. ”– förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.”

Vilka förmågor ska barnen utveckla?
Fysik: Att ta sig till samt vistas i skogen är utvecklande för barnens grovmotorik. Att samla material i skogen som vi pysslar med på förskolan utvecklar deras finmotorik. Genom experiment får barnen empiriskt undersöka exempelvis hastighet, vad faller först -fjädern eller stenen.
Biologi: Att följa växter och djur i deras livscykel kommer barnen utveckla sin förståelse för livet omkring dem. Vad behöver för människan och växter för att leva? Vi vill att barnen ska utveckla sinnet lukt och förstå att saker luktar olika, hur luktar det i skogen/staden.

Vad ska barngruppen förstå efteråt?
Våra förhoppningar är att barnen kommer ha en nyfunnen respekt för naturen och en förståelse för att växer kan ta skada om man inte sköter om dem. Även träd och blommor har ett liv, inte bara människan.

 

Aktivitetsplan
Projektet kommer att äga rum två dagar i veckan, på tisdagar med utflykt och onsdagar med experiment.
 Våra mål:
1. ”– förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,”
2. ”– förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.”
Till en början kommer vårt primära fokus vara på att lära känna varandra och skapa trygghet och tillit mellan barn och vuxna. Projektet kommer starta på förskolan där vi samtalar kring skogen, vad vet barnen sedan tidigare? Vilka associationer har dem till skogen? Vi kommer introducera en vän från skogen (gosedjur som barnen namnger) som kommer följa med på utflykter samt berätta om skogen. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: