Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat

Skapad 2020-09-02 13:06 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
I denna uppgift ska du skriva ett referat.

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav Svenska - åk 9 (Kalle)

Insats krävs
E
C
A
Skriva texter
Referatmarkörer Skriftspråkets normer
Det finns delar i elevens referat som behöver bearbetas.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Förklaring Använder sig av referatmarkörer på ett fungerande sätt. Eleven förhåller sig till skriftspråkets normer på ett fungerande sätt.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Förklaring Eleven använder sig av korrekta referatmarkörer. Eleven förhåller sig till skriftspråkets normer på ett bra sätt.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Förklaring Eleven använder sig av korrekta och varierande referatmarkörer. Eleven förhåller sig till skriftspråkets normer på ett mycket bra sätt.
Sammanställa information
Sammanfatta texters innehåll med ett eget språk
Det finns delar i elevens referat som behöver bearbetas.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Förklaring I referat använder sig eleven av egna formulering som bygger på artiklarna. Eleven staplar referaten på varandra till en fungerande text.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Förklaring I referat använder eleven egna formuleringar som är objektivt/neutralt skrivna och bygger på de artiklarna vi läst. Eleven sammanfogar sina referat till en strukturerad text.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Förklaring I referat använder eleven egna formuleringar som är väl valda ur artiklarna och språket är objektivt/neutralt skrivet. Eleven sammanfogar sina referat till en välstrukturerad text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: