Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2020-09-02 14:21 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 5 Kemi Biologi
Ett arbete om kroppens organ, hur de fungerar och vad som påverkar dem.

Innehåll

Syfte
Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
- Granska information kring människokroppen genom lyssna, se, läsa och
- Kommunicera kring kropp och hälsa
- Använda olika begrepp och modeller för ökad förståelse

 

Centralt innehåll
Biologi
- Människans organsystem. Organens namn, placering, funktion och samverkan.
- Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
- Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Kemi
- Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan.
- Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

 

Konkretiserade kunskapskrav
Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut:
- Namn på organ som finns i kroppen.
- V
ar organen sitter och vilken funktion de har.
- Matens väg genom kroppen.
- Resonera
 om vikten av att äta bra kost.
- Använda begrepp och ge
exempel när du beskriver andning, blodet, hjärtat, levern och njurarna.
- Använda begrepp och ge
exempel när du beskriver muskler och skelett.

 

Bedömningsunderlag
- Exit tickets
- Skriftligt prov om kroppen
- Grupparbete om matspjälkningen och matens innehåll

Uppgifter

 • Prov - Människokroppen

 • Prov - Människokroppen

 • Prov - Människokroppen

 • Prov - Människokroppen

 • Grupparbete - Matspjälkningen

 • Grupparbete - Matspjälkningen

 • Grupparbete - Matspjälkningen

 • Grupparbete - Matspjälkningen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6

Matriser

Bi Ke
Människokroppen

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kroppens organ
Du kan namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar. Du har grundläggande kunskaper om några av kroppens organ.
Du kan namn, placering och utseende på de flesta av kroppens organ och dess delar. Du har goda kunskaper om några av kroppens organ.
Organens funktion
Du har grundläggande kunskaper om organens funktion och samverkan. Du kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner.
Du har goda kunskaper om organens funktion och samverkan. Kan förklara några av organens funktioner och enkelt beskriva hur organen samarbetar med varandra
Matspjälkning och kost
Du berättar matens väg genom kroppen och använder ett enkelt språk och några begrepp. Du har grundläggande kunskaper och kan föra enkla resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av vad vi äter.
Du berättar utförligt om matens väg genom kroppen och använder flera begrepp. Du har goda kunskaper och kan föra utvecklade resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av vad vi äter.
Undersökningar och dokumentation
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar samt bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: