Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Femårsgrupp ht-20/vt-21

Skapad 2020-09-02 15:06 i Bagarevägens förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i barnkonventionen. I femårsgruppen har vi valt att arbeta med: Alla barn har rätt till ett namn och en nationalitet. Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnen får bra förutsättningar att bygga goda relationer och känna sig trygga i femårsgruppen.

Innehåll

 

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

Det finns 15 barn som är födda 2015 på Bagarevägensförskola, barnen går på tre olika hemvister. Vi kommer att börja med att lära känna varandra och ta reda på vad barnen har för intresse.

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Vi vill med våra träffar öppna upp för nya kamratrelationer och att barnen känner sig trygga i femårsgruppen. Vi kommer att börja med att intervjua dem för att ta reda på deras förväntningar i femårsgruppen.

Omsorg, utveckling och lärande

Mål

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar :

 • sin förståelse för rimmandet
 • intresse för rim o ramsor

Målet når vi genom att

 • Vi börjar varje träff med en ramsa som vi gemensamt med barnen väljer.
 • Erbjuda undervisningstillfällen där barnen får vara aktiva och samspela med varandra på olika sätt.

Mål

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Målkriterier
Utveckling pågår:

 • när vi hör att barnen använder och visar intresse för matematiska begrepp t.ex. siffror, taluppfattning mm.

Målet når vi genom att

 • Erbjuda undervisningstillfällen där vi erbjuder barnen olika matematiska utmaningar.
 • Bjuda in barnen till matematiska resonemang

Mål

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor och samtala om teknik.

Målkriterier
Utveckling pågår:

 • när varje barn utvecklar sin förmåga att reflektera om teknik.


Målet når vi genom att

 • erbjuda undervisningstillfällen där barnen får vara aktiva och samspela med varandra.
 • vi pedagoger synliggör tekniken i vardagen.
 • vi ställer frågor och resonerar kring teknik.

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Beskriv hur ni utvärderar utifrån målen i den pedagogiska planeringen

Omsorg, utveckling och lärande

 Verktyg som går att använda är

 • Dokumentation,
 • Observation,
 • Reflektionssamtal med barnen,
 • Pedagogisk dokumentation m.m
 • Forskning
 • Litteratur

 

 

 

Reflektionsfrågor: 

 1. Bedömning hur arbetet fortskrider mot målen
 2. Reflektion över varför ni fick ett sådant resultat
 3. Behov av förändringar i arbetssätt/metoder. Varför och på vilket sätt?
 4. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: