Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsfixarna

Skapad 2020-09-02 14:52 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Arbete med läsförståelse.
Grundskola 1 – 3 Svenska
När du ska läsa en text behöver du använda olika strategier för att förstå vad den handlar om. I arbetsområdet illustreras de olika läsförståelsestrategierna genom olika personer - spågumman, detektiven, reportern, konstnären och cowboyen. Låter det spännande? Följ med in i texternas värld och hitta ditt bästa sätt att förstå en text!

Innehåll

Tidsperiod

Arbetet fortlöper varje vecka under hela läsåret.

Mål

Vad vi ska lära oss.

Vi ska lära oss att:
- förutspå vad olika texter handlar om
- reda ut vad (för oss) nya  ord och uttryck betyder
- sammanfatta det viktigaste i det vi läser
- fundera på vilka inre bilder och upplevelser vi får av det vi läser
- ställa frågor om texterna: finns svaren i texten, mellan raderna eller bortom raderna?

 

Hur vi ska arbeta.

Vi kommer läsa gemensamt olika slags texter, såväl skönlitterära som fakta- och historiska texter.

Vi kommer arbeta med och fokusera på de olika läsförståelsestrategierna.

Vi kommer att diskutera tillsammans, i smågrupper och enskilt.

Vad som kommer att bedömas:

Hur du kan förutspå.

Hur du kan ställa frågor och svara på frågor som handlar om det du läst.

Hur du reder ut oklarheter och  nya ord.

Hur du sammanfattar texter.

Hur du skapar inre bilder.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Lässtrategier - Läsfixarna

Läsfixarna

 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   3   Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3   Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3   Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Spågumman
förutspår och gissar vad som ska hända sen.
Jag förutspår sällan handlingen.
Jag förutspår handlingen ibland.
Jag förutspår ofta handlingen.
Jag förutspår alltid handlingen.
Reportern
ställer frågor eller svara på frågor om texten.
Jag ställer sällan frågor på texten och har även svårt för att svara på frågor om texten.
Jag ställer enkla typer av frågor där svaret finns i texten. Jag kan även svara på liknande frågor.
Jag ställer både enkla typer av frågor och frågor där svaret inte inte tydligt står i texten. Jag kan även svara på liknande frågor.
Jag ställer olika typer av frågor på texten, även frågor där svaret inte finns i texten, livsfrågor. Jag kan även svara på liknande frågor..
Detektiven
reder ut oklarheter, nya ord och uttryck.
Jag stannar sällan upp vid nya ord eller meningar som jag inte förstår.
Jag stannar ibland upp vid nya ord eller meningar som jag inte förstår.
Jag stannar ofta upp vid nya ord éller meningar som jag inte förstår
Jag stannar alltid upp vid nya ord och meningar som jag inte förstår.
Cowboyen
fångar in och sammanfattar med sitt lasso.
Jag behöver hjälp för att sammanfatta och berätta det viktigaste i texten.
Jag försöker sammanfatta och berätta några viktiga delar av innehållet på egen hand.
Jag kan sammanfatta, genom att ta ut nyckelord och på ett enkelt sätt berätta om textens början, handling och slut på egen hand.
Jag kan ta ut nyckelord ur texten och sammanfatta texten för mig själv och berätta om innehållet på ett intressant sätt.
Konstnären
skapar inre bilder av det lästa.
Jag har svårt för att skapa inre bilder när jag läser eller hör en text.
Jag skapar ibland inre bilder om texten jag läser eller hör.
Jag skapar ofta inre bilder om det jag läser eller hör.
Jag skapar alltid inre bilder om det jag läser eller hör.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: