Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2020-09-02 14:56 i Hertingsskolan Falkenberg
Siffror,antal och matematiska grunder
Grundsärskola F – 3 Matematik
Du ska få utveckla ditt intresse för matematik och bli säker på det. Du ska utveckla din förmåga att koppla ihop siffra och antal samt lära dig grundläggande strategier för enkel addition. Du ska även få möjlighet att lära dig former, motsatsord och andra matematiska begrepp på ett lekfullt sätt.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

- Du kommer att utveckla din förmåga att behärska talområdet 0-100. 

-Du ska få möjlighet att öka din antalsuppfattning och kunna koppla ihop tal och siffra.

- Du ska få bekanta dig med grundläggande matematiska begrepp som längd, volym etc. på ett lekfullt och laborativt sätt.

-Du ska få lära dig grundformer och olika mönster .

-Du ska även erbjudas möjlighet att kunna lära dig grundläggande strategier för enkel addition med hjälpmedel.

-Du ska få ökat kännedom av olika matematiska begrepp och  få uppleva och testa olika föremål och lära dig att jämföra dem.

2. Undervisningens innehåll 

-delta i gemensamma aktiviteter och arbetet i mattegrupper

-jämföra olika saker på laborativt sätt, känna och uppleva

-arbeta enskilt med arbetsblad som vi skapar efterhand så att det passar dig

-arbeta med konkret material i både i grupp och individuellt  tillsammans med pedagog

-räkna och sortera olika saker efter form och storlek

-spela spel och lägga pussel med siffror

-arbeta med mattespel digitalt på tex. Skolplus

-arbeta med mönster och former

-använda konkret material och hela din kropp så att flera sinnen tillsammans kan stärka ditt lärande.

-Träna på att forma siffror och känna igen dem.

-Arbeta både digitalt med Ipad och för hand med papper och penna.

-Ramsräkna, pekräkna olika föremål.

-Arbeta med antal i många olika sammanhang.

3. Bedömningsuppgifter

 • Du känner igen siffror upp till 100.
 • Du kan koppla ihop siffra med antal/tecken.
 • Du kan räkna till 10 eller längre, du kan räkna baklänges.
 • Du kan storleksordna.
 • Du känner till de vanligaste formerna. 
 • Du kan forma siffror med hjälp av data,Ipad eller för hand.
 • Du känner till de vanliga matematiska begrepp och har förståelse för vad de betyder.
 • Du kan konkret jämföra olika föremål.
 • Du känner till vissa matematiska begrepp och kan använda dem.
 • Du kan utföra enkel addition med hjälp av konkreta material.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier for matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal mellan 1 - 100 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digital teknik.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Likhetstecknets innebörd.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga, stegvisa instruktioner kan följas. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel över, under, framför och bakom.
  Ma  1-3
 • Några geometriska objekt. Hur de benämns och hur de ser ut.
  Ma  1-3
 • Geometriska mönster.
  Ma  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: