Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur

Skapad 2020-09-02 15:07 i Vargungen Dibber Sverige AB
Förskola
Tillsammans med Ute-Ugo och de andra lärvännerna lär vi oss djurens namn, hur de ser ut, hur de låter, hur de rör sig, vart de bor och hur det ser ut där.

Innehåll

Våra mål är att barnen får ökad kunskap om djur och natur och ett ökat ordförråd genom sånger, böcker, samlingar, pussel, bilder, flanosagor och teater. Vi samtalar om hur man behandlar varandra och våra djur. Vi över det matematiska genom att räkna djurens ben, ögon, vingar och jämför storlekarna på djuren liten, stor-mindre, större- kort, lång osv. Vi tränar vår motorik genom att härma djurens rörelser.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: