Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodkulturer 2020-2021

Skapad 2020-09-02 15:22 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola F Historia
I detta arbetsområde kommer du att få studera hur den människan blev människa och hur de framväxande högkulturerna påverkade sin samtid men även hur det som uppfanns då påverkar oss idag.

Innehåll

 

Syfte

 

Genom undervisningen i detta arbetsområde i historia kommer eleven att utveckla sin förmåga att:

 

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

 

• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

 

• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

 

• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.(Lgr 11)

 

 

 

Undervisningens innehåll och frågeställningar

 

För att utveckla dessa förmågor kommer vi i undervisningen att arbeta i läroboken sidor 4-11 22-27 utvalda dokument och texter, se filmer och genom människors berättelser skapa insikt om:

 

 

 

·       vilka människoliknande arter som funnits på vår jord och vad de har bidragit till i människans utveckling och historia

 

·       hur en del byar växte till stora städer och sedan till små riken (stadsstater) och högkulturer (flodkulturer)

 

·       begrepp som klassamhälle, redskap, homo sapiens sapiens och stadsstat

 

·      hur människor påverkas av den tid de lever  i och sin historia i form av t.ex bakslag som de första krigen, miljöförstöring och hur slaveriet började.

 

.

 

Bedömning

 

Jag bedömer elevens förmåga att:

 

 

 

·       förstå och använda viktiga historiska begrepp inom området

 

·       förklara orsak, förlopp och följder av olika människoliknade arters samt flodkulturers påverkan på vår historia.

 

·       reflektera över hur människor påverkas av styrelseskick och den tid de lever i

 

 

 

 

 

Underlag för bedömning

 

 

 

Bedömningen grundar sig din förmåga att aktivt deltaga i diskussioner och din förmåga att reflektera

 

kring centrala frågor inom ämnesområdet.

 

Bedömningen grundar sig också på din kunskap kring viktiga historiska begrepp.

 

Examination sker fortlöpande och med ett avslutande prov med på förhand givna frågeställningar.

 

 

 

Begrepp som är viktiga för dig under denna kurs:

 

 

 

Nomad, klassamhälle, redskap, människoarter, flodkultur, stadsstater, konstbevattning, kilskrift, skatt, arrende, ett rike, vedergällningsprincipen och Hammurabis lagar.

 

 

 

Källkritiska begrepp:

 

Analys, tidskriterier, värdera, beroende och tendensiös.

 

 

 

Frågeställningar

 

När du arbetar med frågorna så kan du använda nedanstående ord i dina meningar:

 

Jag anser, jag menar, jag hävdar, min åsikt är, jag påstår, därför att, min slutsats blir att, eftersom att, jag ser likheter, jag ser skillnader, orsaker till detta är, vilka konsekvenser fick detta och sammanfattningsvis anser jag.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: