Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Hitta Vilse

Skapad 2020-09-02 15:17 i Myran Dibber Sverige AB
Hitta Vilse är ett verktyg som skapar trygghet för alla barn, föräldrar och pedagoger. Barn och pedagoger lär sig Vilses hitta-mig-lättare-knep med målsättning att handla rätt i en separationssituation.
Förskola
BESKRIV INLEDNINGSVIS ARBETSOMRÅDET KORT

Innehåll

MÅL

Vårt syfte med arbetet kring Vilse är att barnen lär sig att hantera en vilse situation.

BAKGRUND

Vi vill med arbetsmaterialet hitta vilse få barnen att kunna hantera en vilse situation. Hur ska barnen göra om de går vilse i skogen eller på någon annan plats? Vi vistas dagligen mycket ute under vår verksamhet och ser därför att det är av stor vikt att barnen får dessa kunskaper både teoretiska och praktiska kunskaper.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi börjar vårt arbete med att läsa Sagan om Vilse under samlingar eller i små grupper beroende på antalet barn. Vi ger barnen ett visuellt stöd genom flanobilder för att sagans innehåll ska bli mer konkret för barnen. Vi kommer gestalta sagan i praktiken då vi kommer att bege oss till skogen med barngruppen för att lära dom de tre gyllene reglerna "krama ett träd, synas och höras och hålla värmen". Vi kommer att lära barnen att göra stopptecken för att synas, slå med pinnar emot varandra för att höras och bygga en koja för att hålla värmen". När vi genomför våra aktiviteter utomhus kommer vi att använda oss utav olika naturmaterial så som pinnar, granris och löv. För att säkerställa barnens trygghet kommer vi alla tre pedagoger närvara under de aktiviteter som sker utomhus. Då vi arbetar med Vilse inomhus kan det hända att vi delar upp oss i flera små grupper. Vi pedagoger kommer att ha ett flexibelt tänk när det gäller vilka barn som deltar i olika aktiviteter beroende utav barnantal och barnens egna intressen. Pedagogerna på blå avdelning kommer att dela på ansvaret i arbetet med Vilse. Alla pedagoger kommer ta ansvar för att hålla i aktiviteterna, dokumentera och synliggöra vår verksamhet. Vi kommer arbeta i små heterogena grupper och alla barn oavsett kön, etniskt tillhörighet, funktionshinder osv får samma möjligheter vid aktiviteterna. Vi samtalar med barnen innan de olika aktiviteterna om vad vi ska göra och hur vi ska göra det (vi frågar barnen vad vill ni göra och hur kan vi göra det? Vilka/vilket material behöver vi?) efter en utförd aktivitet samtalar vi med barnen exempelvis under en samling om vad vi upplevt och hur vi tycker att det gick. Var det roligt? Har ni lärt er något? Vill ni lära er något mer? Finns det något speciellt som du vill visa för dina föräldrar( dokumentera i vår hall för att synliggöra för både barnen och föräldrarna)

DOKUMENTATION

Dokumentationen kommer att ske genom pedagogisk dokumentation där vi fångar upp barnens egna tankar, idéer och deras egna lärandeprocess (hur och vad har de lärt sig) Vi pedagoger använder olika metoder i vår pedagogiska dokumentation så som videoinspelningar, röstinspelningar samt använder oss av papper och penna för att skriva ned vad vi ser och hör (loggbok) Vi kommer även att fotografera, intervjua samt observera barnen i deras lärande för att sedan använda i den pedagogiska dokumentationen. Reflektioner kommer bland annat att ske i samlingar med barnen. Dokumentationen kommer vi använda som underlag vid våra avdelnings reflektioner för diskussioner om hur vi kan gå vidare i vårt arbete som dokumenterar vi? Video, foto, intervjuer, loggbok, observationer, samlingar mm

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi kommer uppfölja vårt arbete med " HItta VIlse, kontinuerligt i våra avdelnings möte men 9/11- 2015 kommer vi avrunda uppföljningen och ska göra en utvärdering där vi lägger fokus på dessa frågeställningar; Vad har gått bra? Vad har gått mindre bra? Hur kan vi gå vidare?

Vad ska vi utvärdera och hur?
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare. Vad ska vi ta med oss och utveckla

Vad har gått bra?

Vi har hunnit med de två gyllene regler " krama träd" och " stopp tecken".  Vi upplever att verktyget är på tre, fyra åringarnas kunskapsnivå men alla barn har deltagit mer eller mindre och blev inkluderade i arbetet.

Hur kan vi gå vidare?

Med tanke på att hösttermin är en introduktions tid för nya barn och gamla barn behöver också tid för att lära känna andra och komma in i rutiner/ regler tänker vi ge barnen möjlighet till en lugn start. Vi tänker därför starta arbetet i början av vårtermin.

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: