Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 1

Skapad 2020-09-02 15:23 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Gymnasiesärskola Samhällskunskap
I "Samhällskunskap - så klart" får vi perspektiv på samhället på flera plan. Vad är ett samhälle? Hur styrs ett samhälle? Politiska partier, val, demokrati, diktatur, olika samhällsstrukturer. Hur skiljer man på sann och falsk fakta? Vardagen är viktig. Du lär dig om jobb, pengar, boende, lagar och regler för att stå rustad inför samhället.

Innehåll

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Politiska partier i Sverige. Val till kommun, landsting och riksdag. Sveriges deltagande i EU.
 • Begreppet demokrati och medborgarens möjligheter att påverka politiska beslut.
 • De mänskliga rättigheterna. Vilka de är och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. Konventionen om barnets rättigheter.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Närsamhällets kommunikationer, tjänster och samhällsservice.
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.
 • Olika sätt att söka, värdera och använda information.
 • Arbetsmarknaden och hur den fungerar, till exempel anställningsvillkor och fackföreningar. Hur arbetet regleras genom arbetsrätt. Arbetsmiljön och dess betydelse.

Uppgifter

 • Samhällsk. Politiska partier

 • Fota politik

Matriser

Sal
Samhällskunskap

E
Eleven medverkar i att beskriva samhället och människors livsvillkor. Dessutom medverkar eleven i att föra resonemang om demokrati och i att ge exempel på mänskliga rättigheter. Eleven medverkar i att samtala om samhällsfrågor. När eleven söker information medverkar eleven i att använda källor och i att föra resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven medverkar i att ge exempel på hur arbetsmarknaden fungerar.
C
Eleven beskriver på ett enkelt sätt samhället och människors livsvillkor. Dessutom för eleven enkla resonemang om demokrati och ger något exempel på mänskliga rättigheter. Eleven samtalar om samhällsfrågor på ett enkelt sätt. När eleven söker information använder eleven någon källa och för enkla resonemang om informationens och källans användbarhet. Eleven ger något exempel på hur arbetsmarknaden fungerar
A
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt samhället och människors livsvillkor. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om demokrati och ger några exempel på mänskliga rättigheter. Eleven samtalar om samhällsfrågor på ett utvecklat sätt. När eleven söker information använder eleven några källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven ger några exempel på hur arbetsmarknaden fungerar.
Politiska partier i Sverige. Val till kommun, landsting och riksdag. Sveriges deltagande i EU.
 • Sal  -
Begreppet demokrati och medborgarens möjligheter att påverka politiska beslut.
Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Sal  -
Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.
Olika sätt att söka, värdera och använda information.
 • Sal  -
Arbetsmarknaden och hur den fungerar, till exempel anställningsvillkor och fackföreningar. Hur arbetet regleras genom arbetsrätt. Arbetsmiljön och dess betydelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: