Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering H.E.M

Skapad 2020-09-02 15:35 i Malmslättsskolan Tokarp Linköping
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Efter arbete praktiskt i köken och teoretiskt genom uppgifter och läsning om miljö, ekonomi och hälsa så kommer eleverna att få utvärdera och reflektera kring sina val utifrån dessa perspektiv.

Innehåll

Eleverna kommer få utvärderingsfrågor som ska leda dem till att reflektera över H.E.M = Hälsa, ekonomi och miljön. Nivån på deras reflektion kommer att sammanställas här. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  C 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  A 9

Matriser

Hkk
Utvärderingsmatris

Utvärdering

E
D
C
B
A
Hälsoutvärdering
Hur var måltiden för hälsan?
Du kan värdera måltider ur hälsosynpunkt på ett enkelt sätt, exempelvis med hjälp av tallriksmodellen.
Mittemellan E och C.
Du kan använda kunskaper i näringslära och kunskaper om olika livsmedel för att värdera och motivera dina val ur hälsosynpunkt
Mittemellan C och A.
Du gör medvetna val i köket och kan argumentera för dina val med hjälp av ämnesspecifika termer. Du visar i dina utvärderingar förståelse för att val av livsmedel och tillagningsmetod påverkar en måltids hälsovärde. Du kan föra välutvecklade resonemang om förhållandet hälsa-ekonomi-miljö-etik när det gäller livsmedel och matlagning.
Ekonomisk utvärdering
Hur var måltiden ur ekonomisk aspekt?
Du kan värdera måltider ur ekonomisk synvinkel på ett enkelt sätt.
Mittemellan E och C.
Du kan använda kunskaper om olika livsmedel för att värdera måltider ur ekonomisk synvinkel.
Mittemellan C och A.
Du gör medvetna val i köket och kan argumentera för dina val. Du kan föra välutvecklade resonemang om förhållandet hälsa-ekonomi-miljö-etik när det gäller livsmedel och matlagning.
Miljö-utvärdering
Hur var måltiden för miljön? Hur kan man städa, diska och tvätta med tanke på miljön?
Du kan på ett enkelt sätt värdera måltider ur miljösynpunkt. Du har grundläggande kunskaper när det gäller miljöperspektiv på livsmedelsproduktion och matlagning, exempelvis ekologisk odling. Du känner till någon miljösymbol. Du har grundläggande kunskaper när det gäller miljötänk och diskning, städning och tvätt.
Mittemellan E och C.
Du kan redogöra för flera aspekter när det gäller mat och miljö och kan därmed ge utvecklade omdömen ur miljösynpunkt. Du har grundläggande kunskaper när det gäller miljötänk och diskning, städning och tvätt.
Mittemellan C och A.
Du gör medvetna val i köket och kan argumentera för dina val av livsmedel och matlagningsmetod ur ett miljöperspektiv. Du visar i dina utvärderingar att det finns många aspekter när det gäller mat och miljö (exempelvis odlingssätt, transportsätt, odlingssäsong, resthantering, förpackningar, val av proteinkälla, val av tillagningsmetod mm) Du kan resonera kring olika aspekter då det gäller mlijö och diskning, städning och tvätt. Du kan föra välutvecklade resonemang om förhållandet hälsa-ekonomi-miljö-etik när det gäller livsmedel och matlagning.
Omdöme
Hur gick arbetet och hur blev resultatet?
Du ger enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Mittemellan E och C.
Du ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Du visar exempelvis förståelse för att val av metod kan påverka resultatet. Du beskrev vad som gjordes och hur det blev.
Mittemellan C och A.
Du ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Du visar exempelvis hur metoden kan påverka resultatet och resonerar kring hur du hade kunnat ändra på din metod. Du beskriver vad som gjordes, hur det blev och vad det fick för konsekvenser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: