Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Alfa kapitel 1 "Addition och subtraktion"

Skapad 2020-09-02 15:50 i Vallhamra skola Partille
Alfa kapitel 1
Grundskola 4 Matematik
Inom detta kapitel kommer du få jobba med taluppfattning och de två räknesätten addition och subtraktion.

Innehåll

Innehåll

När du har jobbat med dessa kapitel ska du ha lärt dig:

 • att alla siffror i ett tal har ett visst värde - ett platsvärde.
 • läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000.
 • att pricka in tal på en tallinje. 
 • skilja mellan udda och jämna tal.
 • avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental.
 • räkna addition, subtraktion med hjälp av huvudräkning.
 • räkna addition och subtraktion med uppställning
 • förstå sambandet mellan addition och subtraktion.

Vi arbetar även med att:

- kunna redovisa uträkningar på rätt sätt. (kommunicera)

- kunna beskriva med ord hur du tänker kring en uppgift (resonera)

- kunna lösa problem som hör med området att göra (problemlösning) 

Tidsplan

Cirka 6 veckor.

Viktiga begrepp

Siffror, tal, platsvärde, talsort, tallinje, utvecklad form, udda och jämna tal, avrundning, addition, subtraktion, term, differens och summa.

Såhär arbetar vi med kapitlet

 • Lärarledda genomgångar.
 • Enskilt, i par och i grupp med rutinuppgifter och problemlösning.
 • Träna matematiska färdigheter med olika spel och på dator.
 • Diskutera matematik i par och grupp.

Bedömning

Du bedöms på:

 • Hur du deltar i matematiska diskussioner under lektionstid genom att vara aktiv, visa hur du tänker och använda matematiska begrepp.
 • Skriftlig  diagnos och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: