Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala, lyssna och samtala

Skapad 2020-09-02 16:20 i Fridas Hage Tjörn
Grundskola 1 Svenska
Vi tränar socialt samspel och kommunikation.

Innehåll

Arbetssätt:

 • vuxenstöd i samspel och kommunikation med barn och vuxna
 • bildstöd som gynnar struktur, förberedelse och förutsägbarhet
 • socialt bildstöd för att träna att förstå andras tankar
 • språkstöd
 • ritprat
 • konsekvenskartor
 • sociala berättelser
 • träna samspel i form av t.ex. turtagning tillsammans med enstaka barn från åk 1
 • samtal kring sekvensbilder
 • använda Word: diktering
 • låta eleven berätta för förälder om foton tagna under skoldagen
 • arbetsrum bredvid åk 1, så att man lätt kan delta i undervisningen där

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: