Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa din egen logotyp

Skapad 2020-09-02 16:33 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Bild
I detta arbete ser vi på hur media och reklam utformar logotyper och försöker hitta en logotype som kan representera ditt namn.

Innehåll

Skapa en logotyp av ditt namn.

Syfte

I detta arbete ser vi  på hur media och reklam utformar logotyper och försöker hitta en logotyp som kan representera eleven och dennes namn.  Vi tittar på kända logotyper och varumärken tillsammans. Vi pratar om hur mycket typsnittet, kompositionen och färgen spelar roll för vår igenkänning av logotyper.

Arbetssätt

1. Vi tittar tillsammans på, och pratar om kända logotyper. Vad utmärker en logotyp?

2. Sök efter en logga (logotyp) som du skulle vilja använda till ditt namn. Det kan vara smart att hitta en logga som börjar på samma bokstav som ditt namn för att lura ögat.

3. Gör en skiss i blyerts av din logga och anpassa med bokstäverna i ditt namn. Du väljer själv om du vill ha både för- och efternamn eller bara förnamn. Tänk på att utnyttja hela ytan på pappret. Skissa tunt med blyerts så att det går enkelt att sudda ut linjerna. När du är klar med din skiss visar du upp den för mig.

4. Nu ska du föra över din skiss till din blivande mapp. Använd dig av ljusbordet eller ett fönster. Välj teknik: tusch, akvarellpenna färgpenna. Fundera på vilken teknik som passar din logga bäst? Hur hittar du rätt nyans av färgen på originalet? Tänk på att försöka få bilden färgstark.

5. Arbeta färdigt med din bild och se till att bakgrunden är anpassad till loggan.

6. Svara på reflektionsfrågorna om ditt arbete och gör en presentation av din bild där du fotograferar av din färdiga logga. Presentationen görs i Google dokument och lämnas in under fliken Reklam i Classroom.

Reflektionsfrågor

1. Vilken logotyp har du valt att göra om till din egen? Vad är loggan reklam för?

2. Varför valde du den här loggan?

3. Har du förändrat något på loggan och isåfall vad?

4. Motivera hur du valde teknik när du skulle färglägga.

5. Beskriv din logga. Typnitt, färger, bakgrund och former.

6. Beskriv vad du är mest nöjd med i ditt arbete och motivera varför.

7. Om du fått chansen att göra uppgiften igen, hade du gjort något annorlunda då?

Du kommer att ha tre lektioner på dig att genomföra uppgiften. Inlämning den 17/9. Bedömning sker under arbetets gång utifrån kunskapskraven.


Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9

Matriser

Bl
BILD Kunskapskrav åk 7-9

F
Eleven har arbetat med arbetsområdet men har ännu ej nått lägsta kunskapskrav.
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Framställa bilder
Bildspråk är hur väl du kan använda bilden som ett kommunikationsmedel.
Eleven framställer ofta bara en typ av bilder. De är inte genomarbetade. Tips/ Innan du gör en bild så tänk på vad syftet med uppgiften är och följ detta när du bestämmer dig för motiv. Skapa bilder där du vill förmedla, berätta någonting. Fullfölj och avsluta.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **enkelt** bildspråk och **delvis** genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **utvecklat** bildspråk och **relativt väl** genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett **välutvecklat** bildspråk och **väl** genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg & material
Hur väl du kan hantera olika material och tekniker. Hur mycket du provar och testar olika material och tekniker.
Eleven visar i sina bilder ingen eller liten förmåga att använda tekniker, verktyg och material. Visar inget eller litet intresse att prova eller testa. Tips/ Öva först på enkla tekniker (ex. färgpennor) och öva sedan på svårare tekniker (ex. akvarell) Träna på att rita av bilder/saker.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på **i huvudsak** fungerande sätt och **prövar** då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett **relativt väl** fungerande och varierat sätt och **prövar och omprövar** då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett **väl** fungerande, varierat och idérikt sätt och **prövar och omprövar** då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Bilduppbyggnad. Hur god känsla och kunskaper du har om bild och färgkomposition.
Eleven försöker inte eller visar inte förmåga att skapa en komposition där delarna hänger ihop. Tips/ Planera dina bilder genom att skissa och försöka skapa en komposition. Titta på din bild och tänk efter vilka färger som passar, var du ska placera de olika delarna i bilden och hur helhetsintrycket av bilden känns.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett **väl** fungerande sätt.
Utveckla idéer
Hur lätt har du för att komma på idéer om hur du vill göra din uppgift.
Eleven fullföljer inga idéer och visar svagt intresse för andras bilder. Tips/ Försök hitta idéer på nätet, i böcker, egna erfarenheter, hos andra elever eller hos läraren.
Eleven kan i det bildskapande arbetet **bidra till** att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet **utveckla delvis** egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial
Eleven kan i det bildskapande arbetet **utveckla** egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera & välja handlingsalternativ
Hur effektivt du använder lektionstiden och hur pass självgående du är under arbetet.
Eleven ger lätt upp och tar inga egna initiativ och ber inte om hjälp. Tips/ Jobba på att ta egna initiativ. När du kör fast och inte vet vad du ska göra, be om hjälp. Försök att var uthållig och ge inte upp!
Under arbetsprocessen **bidrar** eleven **till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt**.
Presentera bilder
Hur väl du kan presentera och berätta om din tanke med din bild. Vad vill du förmedla med din bild?
Eleven har ingen medveten avsikt med sina bilder. Tips/ Innan du gör en bild så tänk på vad syftet med uppgiften är och följ detta när du bestämmer dig för motiv. Försök att ha en tanke med din bilder, det gör det lättare att prata om dem senare.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med **viss** anpassning till syfte och sammanhang
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med **relativt god** anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med **god** anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Hur väl kan du bedöma ditt eget arbete och din egen arbetsprocess.
Eleven visar inte förmåga att peka ut vad som är starka och svaga sidor i det egna arbetet. Gör inga eller mycket kortfattade arbetsbeskrivningar. Tips/ Håll koll på dina tankar och idéer under arbetets gång. Träna på att synliggöra dessa tankar genom att berätta om dem eller skriva ner dem. Vad är du nöjd med? Vad kan du göra bättre?
Eleven kan också ge **enkla** omdömen om arbetsprocessen och visar då på **enkla** samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge **utvecklade** omdömen om arbetsprocessen och visar då på **förhållandevis komplexa** samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge **välutvecklade** omdömen om arbetsprocessen och visar då på **komplexa** samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Tolka, resonera & koppla
Hur väl du kan tolka och förstå olika sorters bilder och resonera om dem.
Eleven visar liten förmåga att tolka bilder. Eleven kopplar inte till egna erfarenheter eller andra verk. Tips/ Träna på att titta på olika sorters bilder. Studera bilderna noga och fundera på vad du tänker på när du ser bilden och vad det är i bilden som framkallar de tankarna.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då **enkla och till viss del** underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beskriva
Hur väl du kan beskriva en bilds utseende, innehåll och syfte.
Eleven visar liten förmåga att beskriva en bild med hjälp av ord och ämnesspecifika begrepp. Tips/ använd grundläggande begrepp först och försök bygga på med fler när du ska beskriva bilder. Ex. förgrund, mellangrund, bakgrund, skuggor, överskärningar, närbild o.s.v. Titta på detaljer, träna på att formulera dig tydligt.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett **enkelt** sätt med **viss** användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett **utvecklat sätt** med **relativt** god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett **välutvecklat** sätt med **god** användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: