Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tornhagsskolan Tyska 7: Neustart

Skapad 2020-09-02 17:01 i Tornhagsskolan Linköping
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Här repeterar vi vissa saker från förra året och lär oss några vanliga ord för vardagliga saker. Vi övar på uttal, läser texter, lyssnar på tyskt tal och arbetar med ordförrådet.

Innehåll

Texter Övningar Grammatik Examination

 

Wir stellen uns vor

1-4, 6-8

substantiv + artiklar

 

Neu hier?

10-14, 18-19

haben/sein

 

Neu in der Klasse

21-24, 25 (hör)

verb i presens

 

Stundenplan

26-29

   

In der Pause

30-34, 36

   

Mailfreunde

37-38

   

Isabell und Moritz

41

 

Hör/läsförståelse, tala/skriva/ordkunskap

 

Förmågor vi övar: 

 • Läsa och förstå

 • Lyssna och förstå

 • Prata/skriva och göra sig förstådd

 • Använda språkliga strategier

 

Undervisning: 

 • Genomgångar

 • Enskilt/pararbete

 • Ordkunskap/grammatik

 • Texter/hörövningar

 • Filmer

 • Lekar/spel

 

Materiel: 

 • Läroboken Mahlzeit B + Övningsbok

 • Quizlet (ordkunskap)

 • www.urskola

 • Stenciler (grammatik)

 

Examination: Du ska kunna läsa och förstå de texter vi arbetar med, kunna lyssna och förstå, lära dig nya ord och kunna viss grammatik. Prov på hör/läsförståelse och lektionsarbete bedöms.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: