Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk - tyska i åk 6

Skapad 2020-09-02 20:14 i Västra skolan Falun
Här tränar vi på nybörjarspråket tyska och ganska snart våga kunna använda sig av det man lärt sig.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Välkommen till ditt nybörjarspråk - tyska. Här får du lära dig att prata tyska så att du kan kommunicera med tysktalande personer. Du får presentera dig, lära dig uttal, räkna, läsa, skriva och också lära dig lite om Tyskland, Österrike och Schweiz och hur de lever och bor där. Wir sehen uns! Auf Wiedersehen!

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

 

         

Konkretisering av mål

Innehållet består av:

- ämnesområden som är välbekanta för eleverna
- vardagliga situationer, intressen, personer, platser
- tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier
- olika former av samtal, dialoger och intervjuer

Arbetssätt

Så här kommer vi att arbeta:
lyssna på enkla texter och dialoger
skriva en presentation av sig själv
tala tyska genom att framföra olika dialoger, sjunga och lära sig olika ramsor
läsa och förstå enkla texter och dialoger
öka ordförrådet mer och mer genom att träna in glosor, läsa och skriva
kunna använda stor bokstav på substantiv
känna till uttalet "ei" och "ie", "au" och "eu" 
räkna från 0-20

Känna till lite om länderna Tyskland, Österrike och Schweiz

Bedömning

Detta kommer vi att bedöma:
 
din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift så att andra förstår
din förmåga att förstå vad andra säger
din förmåga att förstå  innehållet i en text
din förmåga att hantera språket
din förmåga att bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa efter mottagare
din förmåga att delta i samtal
din förmåga att reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer
din förmåga att ta ansvar för ditt språkval

Matriser

M2
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

M2
Bedömningsmatris tyska år 6

Inte nått ända fram
E
C
A
Tala
  • M2  E 6
Eleven kan i tal formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser. Eleven kan använda sig av någon strategi som löser enstaka problem i interaktionen.
Eleven kan i tal formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Eleven kan använda någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Eleven kan i tal formulera sig enkelt, relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Eleven kan använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
Skriva
  • M2  E 6
Eleven kan i skrift formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt.
Eleven kan i skrift formulera sig mycket enkelt och begripligt.
Eleven kan i skrift formulera sig enkelt, relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Läsa och förstå
  • M2  E 6
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter.
Eleven kan förstå huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
Lyssna och förstå
  • M2  E 6
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat i långsamt tempo. Eleven kan använda sig av någon strategi för lyssnande.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo. Eleven kan använda sig av någon strategi för lyssnande.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talat enkelt språk i långsamt tempo. Eleven kan använda sig av någon strategi för lyssnande.
Realia
  • M2  E 6
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. Kan göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: