Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden 1-3

Skapad 2020-09-02 21:37 i Kyrkskolan Flen
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Bild Svenska
Vi kommer tillsammans att fundera kring rymden och dess oändlighet. Vad är rymden? vad är en galax? Hur många stjärnor finns det i universum? Finns det liv på andra planeter? För att ta reda på allt detta och mycket mer kommer vi hjälpa en rymdvarelse som flytt från sin planet att hitta ett nytt hem i vårt universum.

Innehåll

Syfte

För att förstå den värld vi lever i behövs grundläggande kunskaper om rymden.

Arbetsområdet syftar till att skapa en nyfikenhet och ett intresse.

 

Mål och innehåll:

Du ska kunna/känna till...

• berätta hur jorden, solen och månen rör sig

• beskriva orsaken till månens faser

• känna till vad en stjärnbild är

• skriva en kort faktatext

• tala inför både en mindre grupp och klassen

• samarbeta i en mindre grupp

• känna till att stjärnhimlen ser olika ut vid olika tider på året

• söka information med hjälp av dator och/eller böcker

• skapa med olika tekniker

 

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom...

• att läsa/lyssna på faktatexter om månen och månens faser

• lyssna när någon berättar

• titta på faktafilmer

• planera och skriva en faktatext om solen

• observera månens utseende

• måla en galax med vattenfärg

• skapa en rymdraket av olika material i en liten grupp

• söka information om en planet via dator och/ellerböcker

• muntligt presentera ett arbete om en planet tillsammans med en liten grupp

• tillverka en modell av solens, jordens och månensrörelser i förhållande till varandra

 

Bedömning

Vad bedöms?

De konkretiserade målen som är kopplade till ämnets centrala innehåll och kunskapskraven för år

3 i fysik och svenska.

Hur sker bedömningen?

Bedömningen sker fortlöpande genom observationer, samtal och tolkningar av elevens arbeten

med stöd i förmågorna. Eleverna gör även en självvärdering tillsammans med en pedagog.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: