Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola Biologi 7E - Kropp och hälsa

Skapad 2020-09-02 23:21 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 8 Biologi
Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att Du bland annat utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om dig själv. I arbetsområdet ”Kropp och hälsa” lär Du dig om hur din kropp fungerar. Ju mer du känner till desto mer kan du påverka hur du mår. Centralt står cellandningen och frågeställningen hur du själv kan påverka din hälsa positivt utifrån aspekterna kost, sömn, och beroendeframkallande medel såsom tobak.

Innehåll

 

Undervisande lärare:

7DEF, Valentina Hedén, Valentina.tellne@edu.stockholm.se

Mål:

 • Du kan sätta namn på cellens delar och förklara delarnas funktion, samt förklara hur celler samverkar för att kroppen som ska kunna fungera tillsammans och att cellandning ska kunna ske. 
 • Du kan sätta namn på matspjälkningens organ från mun till anus, samt förklara vad som händer med näringsämnena proteiner, kolhydrater och fetter i varje organ med kemisk och mekanisk nedbrytning.
 • Du kan sätta namn på andningsvägarnas organ från näshåla till lungblåsa, samt förklara hur gasutbytet mellan koldioxid och syrgas sker i lungblåsorna. 
 • Ge exempel på och förklara vilka konsekvenser rökning har på kroppen och hälsan. 
 • Du kan sätta namn på hjärtats delar och förklara hur lilla och stora kretsloppet fungerar.
 • Du kan sätta namn på blodets blodkroppar och förklara vilka funktioner de har. 
 • Du kan förklara skillnaden mellan bakterier och virus, beskriva symptom för olika sjukdomar de orsakar, dess verkan samt hur vi kan förhindra, bota eller behandla sjukdomarna. 
 • Du kan ge exempel på och förklara konsekvenser om olika organ inte fungerar som de ska. 
 • Diskutera kroppens behov av sömn och konsekvenser av sömnbrist, samt hur sömnen kan påverkas. 
 • Ge exempel på och förklara betydelsen av upptäckter och kunskaper om kroppens organ och funktioner för människans levnadsvillkor (ex stamceller, blodgrupper). 
 • Arbeta naturvetenskapligt genom att genomföra undersökningar och redovisa resultaten. 

 

Tidsplan:

 

 

7E

Måndag 50

Grupp 90

Torsdag 50

35

24/8

Välkommen!

25/8 + 26/8

Diagnos

Laboration: matspjälkning

27/8

Matspjälkning

Genomgång näringsämnen

36

31/8
Matspjälkning

Film och uppgifter

1/9 + 2/9

Laboration: kolhydrater

3/9
Matspjälkning
Genomgång organ

37

7/9
Matspjälkning

Uppgifter

8/9 + 9/9
Läxförhör 1. Matspjälkning

Laboration: andning

10/9

Andningsorgan
Uppgifter

38

14/9

Andningsorgan

Genomgång + film

15/9 + 16/9

Andningsorgan

Rökning

17/9

Andningsorgan

Rökning

39

21/9

Hjärta och blodomlopp

Film + uppgifter

22/9 + 23/9

Läxförhör 2. Andningsorgan.

Hjärta och blodomlopp

Laboration: dissektion

24/9
Hjärta och blodomlopp

Genomgång + film

40

28/9

Hjärta och blodomlopp

Genomgång + film

29/9 + 30/9

Hjärta och blodomlopp

Laboration: puls

1/10

Blod och immunförsvar

Uppgifter

41

5/10 Samtalsdag

Hemuppgift

6/10 +7/10
Läxförhör 3. Hjärta och blodomlopp

Blod och immunförsvar

Laboration: celler i mikroskop

8/10

Blod och immunförsvar

Genomgång + film

42

12/10

Sömn

 

13/10 + 14/10
Läxförhör 4. Blod och immunförsvar
Sjukdomar

Uppgifter

15/10

Frågor och svar

43

19/10

Frågor och svar

 

20/10 + 21/10

PROV

 

22/10

Reflektion

44

HÖSTLOV

 

 

 

Arbetsform:

 • Undersökningar
 • Uppgifter i arbetshäfte
 • Genomgångar
 • Filmer
 • Gruppövningar

 

Litteratur och internet - sidor att hitta fakta och övningar:

Biologi spektrum grundbok
- kapitel 6 (s.230-256)
- kapitel 8 (s.306-354)


Biologi spektrum light 
- kapitel 6 (s.153-171)
- kapitel 8 (s.203-233)

www.1177.se

www.bodyzygote.com

online.seterra.com - lär dig naturvetenskap - grundläggande anatomi

 

Filmer:

www.sli.se

- Cellen - livets byggsten (DVD 3248, 15 min)

- Vi lär oss om: Matspjälkningssystemet (DVD 2355, 14 min)

- Människokroppen - Andning och lungor (DVD 3902, 14 min)

- Lungorna och rökning (DVD 2091, 20 min)

- Människokroppen - Hjärtat och blodomloppet (DVD 3510, 14 min)

- Utflykter till livets kärna - Immunförsvaret (U102124-05, 7 min)

- Maskinen kroppen - Blod (DVD 3486, 13 min)

- Kött på benen (25 min) se olika avsnitt
         

 

Bedömning:

Användning av begrepp, modeller och teorier enligt kunskapskrav

Delaktighet, motiveringar och resonemang i diskussioner och övningar

 

Ämnesspecifika tillägg;

Viktiga begrepp för arbetsområdet (ord inom parentes är fördjupningsbegrepp):

Cellen: cellkärna, cellmembran, proteinfabrik (ribosom), energiverk (mitokondrie), celldelning, stamcell, cellandning, koldioxid, syrgas

Matspjälkning: munhåla, matstrupe, magsäck, tolvfingertarm, tunntarm (tarmludd), tjocktarm, ändtarm, enzym (amylas, pepsin), magsyra (saltsyra), protein (aminosyra), kolhydrat (glukos), fett, (mekanisk och kemisk nedbrytning)

Andningsorganen: näshåla, luftstrupe, luftrör, lungor, struplock, stämband, flimmerhår, lungblåsor, gasutbyte, cellandning, koldioxid, syrgas 

Hjärta och blodomlopp: kammare, förmak, klaffar, ven, artär, kapillär, lilla och stora kretsloppet, blodtryck

Blod och immunförsvar: vit blodkropp, röd blodkropp, blodplätt, antikropp, vaccin, blodgrupper

Sjukdomar: diarré, glutenintolerans, laktosintolerans, diabetes, förkylning, halsfluss, lunginflammation, bakterier, virus, antibiotika, vaccin

Sömn: djupsömn, drömsömn, melatonin

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Åsö grundskola Biologi åk7-9

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: