Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

You´ve got mail

Skapad 2020-09-03 09:30 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Engelska
In the next couple of weeks we´re going to work with unit 1.2 You´ve got mail in Gleerups.

Innehåll

Goals

Learn how to:

 • ask for and give advice
 • write an e-mail
 • talk about the future
 • use present tense
 • ask questions with do/does

How:

 • read and listen to texts
 • discussions in class, small groups and pairs
 • learn new words
 • exercises in unit 1.2 (Gleerups)

Why:

Genom undervisningen i engelska ska du som elev ges förutsättning att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor, och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Bedömning:

 • Arbetsområdet avslutas med en muntlig bedömningsuppgift. 

 

Matriser

En
Engelska muntligt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Uttal och tydlighet
Talar tydligt och klart ibland.
Talar tydligt och lugnt nästan hela tiden. Uttal och intonation är godtagbar men bär tydliga spår av mitt modersmål.
Talar tydligt och lugnt hela tiden. Uttal och intonation påminner om målspråkslandets.
Anpassar rösten efter situationen. Mitt uttal och intonation liknar målspråkslandets.
Språk
Använder enkla ord och meningsbyggnader. En engelsktalande person hade haft svårt att förstå. .
Berättar, förklarar och beskriver med enkla meningar och vardagligt ordförråd. Delvis grammatiskt korrekt. Lätt för åhöraren att förstå. En engelsktalande person förstår delar av vad du säger.
Berättar, förklarar och beskriver tydligt med viss variation och flyt i språket. Kan omformulera mig och använda förklaringar. Ev. språkliga misstag stör inte begriplighet och flyt i framställningen. Till största del grammatiskt korrekt. En engelsktalande person förstår det mesta av det du säger.
Berättar, förklarar och beskriver med sammanhang och tydlighet. Gör omformulering lätt och varierar mitt språk som kännetecknas av flyt, sammanhang och korrekthet. Grammatiskt korrekt. En engelsktalande person förstår vad du säger.
Strategier
- ställer frågor och följdfrågor - kroppsspråk - omformulering - ber om förtydligande - förklara - stöttar samtalet
Kan inte uttrycka sig.
Använder någon strategi för att föra samtalet vidare.
Använder några strategier för att föra samtalet vidare.
Använder flera olika strategier för att föra samtalet vidare.
Ämnesbehandling
Jag diskuterar ämnet översiktligt.
Jag diskuterar ämnet väl och redogör med förklaringar och exempel.
Jag redogör fylligt, kan diskutera ämnet både på ytan och djupet, i helhet och detaljer samt ur olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: