👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Adbusters

Skapad 2020-09-03 12:45 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Bild
Adbusters är ett sätt att förmedla kritik mot reklambilder och de budskap de vill förmedla. Detta görs genom att skapa en motbild.

Innehåll

I denna uppgift diskuterar vi olika kategorier av bilder (reklambild, nyhetsbild, propagandabild osv..) och vilka budskap de förmedlar. Ni ska sedan välja en reklambild och göra om bilden för att förmedla ett nytt budskap eller kritik.

Detta ska vi göra digitalt genom programmet Adobe PhotoshopMix där alla väljer en egen bild att göra om. Maila sedan bilden till mig emma.wik@edu.stockholm.se

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  E 9

Matriser

Bl
Bild 7-9

Rubrik 1

E
C
A
BILDSPRÅK
Enkelt bildspråk som är delvis genomarbetat
Utvecklat bildspråk som är relativt väl genomarbetat
Välutvecklat bildspråk som är väl genomarbetat
TEKNIK
I huvudsak fungerande
Relativt välfungerande och varierat
Väl fungerande, varierat och idérikt
BILDKOMPOSITION
I huvudsak fungerande
Relativt väl fungerande
Väl fungerande
IDÉER
Bidrar till att utveckla idéer inom några områden
Utvecklar delvis egna idéer inom några områden
Utvecklar egna idéer inom några områden
PROCESSEN
Bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
Formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt
PRESENTERAR
Med viss anpassning till syfte
Med relativt god anpassning till syfte
Med god anpassning till syfte
OMDÖMEN
Enkla med enkla samband
Utvecklade med förhållandevis komplexa samband
Välutvecklade med komplexa samband
TOLKAR
Med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Med utvecklade och väl underbyggda resonemang
BESKRIVER
På ett enkelt sätt med viss användning av begrepp
På ett utvecklat sätt med relativt god användning av begrepp
På ett välutvecklat sätt med god användning av begrepp