👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska systemet och kemiska reaktioner

Skapad 2020-09-03 12:54 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Kemi
I kemi årskurs nio ska du utveckla kunskap om kemiska sammanhang, materiens minsta beståndsdelar och kemiska reaktioner. Bl a kommer du att lära dig använda det periodiska systemet. Vi kommer att arbeta med laborationer där du själv får undersöka kemin. Då är det viktigt att du arbetar säkert och att du lär dig att dra slutsatser och redovisa dina laborationer.

Innehåll

 

Mål

Du skall genom undervisningen utveckla din förmåga att

·       Förstå och följa reglerna i kemisalen vid laborationer

·       Laborera

·       Skriva rapporter av olika slag från laborationerna

·       Beskriva materiens beståndsdelar (atomer, protoner, elektroner, neutroner) och deras egenskaper

·       Använda periodiska systemet för att få information om ämnena och förutsäga hur ämnen reagerar med varandra

·       Beskriva joner, molekyler, metallföreningar, salter m m som handlar om hur kemiska föreningar byggs upp.

·       Använda kunskaperna i kemin för att förstå aktuella händelser i omvärlden

·       Ge exempel på betydelsefulla upptäckter och forskare i historien.

 

Arbetssätt

Jag kommer att lägga upp lektionsplaneringar efterhand i vårt Classroom: ”Biologi och kemi år 05”. Här kan du gå in och kontrollera vad vi gjort om du vill repetera eller om du varit borta från någon lektion. Jag lägger upp sammanfattningar av anteckningar från lektionerna.

Vi kommer att blanda genomgångar där ni antecknar med laborationer där ni själva undersöker och laborationer där jag visar.

För att få vara med på laborationerna är det viktigt att du följer säkerhetsreglerna och inte själv hittar på egna experiment.

 

Bedömning

Jag bedömer hela tiden hur du arbetar på lektioner och laborationer. Viktiga punkter som jag bedömer:

·       Säkerhet vid laborationer.

·       Förmåga att lyssna och argumentera i diskussioner och frågor.

·       Förmåga att skriva begripliga rapporter från laborationer.

·       Förmåga att använda rätt begrepp i kemin.

 

Vad säger kursplanen?

Kemikursplanen sammanfattar målet för kemi så här:

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·       använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

·       genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

·       använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

 

Under hösten i årskurs nio skall vi arbeta med dessa delar av det som kursplanen anger som centralt innehåll:

·       Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

·       Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

·       Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

·       Hur man hanterar kemikalier (…) på ett säkert sätt.

·       Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

·       Systematiska undersökningar (…) Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 

Matriser

Ke
Periodiska systemet och kemiska reaktioner

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Laborationer och undersökningar
Planera och genomföra
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Laborationer och undersökningar
Säkerhet
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Laborationer och undersökningar
Dra slutsatser, redovisa och resonera
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kemiska begrepp
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Förmåga att resonera om kemi
Du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer
Kunskapens betydelse
Du kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.