Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rulla

Skapad 2020-09-03 13:01 i Vallsta förskola Bollnäs
Förskola
Vallsta förskola deltar i 2020 års läslyft med fokus på natur teknik och språkutveckling. Inom ramen för läslyftet ska vi fokusera på ett naturvetenskapligt verb. Vi har valt att arbeta med verbet rulla.

Innehåll

Nuläge

Vi har en barngrupp på 20 barn i åldrarna 2-4år. Där de yngre barnen är ”nya” för oss pedagoger. 
Barnen som sedan tidigare har gått på Björken har visat stort intresserade av fordon av olika slag.
De kör med olika fordon och rullar dessa nedför tavelister och i rör. Därför valde vi att arbeta med verbet rulla.

Mål

Barnen ska få en djupare förståelse för begreppet rulla.

Barnen ska få uppleva verbet rulla med flera sinnen.

Barnen ska få möjlighet att pröva uenkla hypoteser.

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att:

"utveckla förmåga att använda och förstå bergepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld" Lpfö 18

"förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik." Lpfö 18

Syfte

Genom upplevelser, erfarenheter och upptäckter inom naturvetenskap lägga grunden och ge en förförståelse kring olika begrepp och skeenden inom naturvetenskap.

Genomförande

Vi går på rullapromenad inne på avdelningen och letar efter saker som kan rulla.

Vi gör iordning en ”rullalåda” tillsammans med barnen.

Vi rullar i olika former av lutandeplan (målar med bollar och gör kulabanor av lego).

Vi arbetar med verbet rulla utifrån böckerna ”rulla, rulla lilla nystan” och ”historien om någon”.

Vi fokuserar på verbet rulla till mitten av november.

Dokumentation under lärprocessen

Se ansvar

Ansvar

Alla pedagoger dokumenterar under arbetetsgång. Vi reflekterar och planerar vidare tillsammans i arbetslaget en gång i veckan

Uppföljning

Innan nästa träff av läslyftet i mitten av november- 20.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: