👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 7

Skapad 2020-09-03 13:12 i Stadsparksskolan 7-9 Partille
Kursinnehåll och metod för moderna språk (ty, fr, sp) inom ramen för språkval 6-9 i enlighet med lgr 2011.
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Planering Spanska åk 7

Innehåll

Syften med ämnet

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Undervisningens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna, som t.ex. familj, vänner.

 • Intressen, vardagliga situationer som t.ex. familj, skola, kläder, mat, gå och handla samt sport. 

 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används, som t.ex. typisk mat, musik, film, historia och traditioner.

Metoder

 • Vi lyssnar på talat språk från olika medier.

 • Vi läser texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

 • Vi tränar såväl muntlig som skriftlig kommunikation genom att öva uttal, ord, uttryck och grammatiska strukturer.

 • Vi skriver dialoger och dramatiserar olika situationer tillsammans.

Bedömning

Vid skriftlig och muntlig framställning (produktion) bedöms förmågan att

 • uttrycka sig begripligt och relativt sammanhängande

 • använda ett varierat ordförråd

 • använda språkliga strategier såsom fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Vid läsning och lyssning (reception) bedöms förmågan att

 • förstå innehållet i olika slags texter med varierande svårighetsgrad, baserade på aktuellt och känt innehåll

 • sammanfatta och försöka förklara texters innehåll framförallt muntligt.

 • uppleva hur fasta språkliga uttryck används i texter t. ex. artighetsfraser.

 • använda strategier, som t. ex. olika former av hjälpmedel (lexikon)

 • förstå det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i talat språk i lugnt tempo.

Vid samtal (interaktion) bedöms förmågan att

 • formulera sig begripligt, med visst sammanhang och ett varierande ordförråd

 • när det uppstår problem i kommunikationen välja en strategi som leder samtalet vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2