Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

El aspecto y la ropa

Skapad 2020-09-03 14:40 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Hur gör du för att beskriva din bästa kompis, en kändis eller varför inte ditt favoritdjur? Under några veckor arbetar vi med att beskriva hur någon eller något ser ut!

Innehåll

Vecka 37- 42 

Innehåll

 • Beskriva utseende
 • Ord för kläder och olika klädstilar
 • Ord och fraser för utseende
 • Ord och fraser för personlighetsdrag

 

Hur ska vi jobba?

 • I helklass är det genomgångar av ord och fraser för att beskriva utseende och personlighet samt klädstil
 • Arbetsblad, filmklipp och liknande för att träna och förstå
 • Samtal och dialoger, skriftligt och muntligt

Det är viktigt att du är aktiv under lektionerna!

 

Grammatik

Verb som används när man ska beskriva utseende:

 • ser - att vara
 • estar - att vara
 • tener - att ha

Verbet gustar - att gilla/tycka om

Adjektivets placering

Singular/plural

Maskulinum/femininum

 

Bedömning

 • Skriftlig bedömningsuppgift individuellt
 • Muntlig bedömningsuppgift i par 
 • Läsförståelse individuellt

Mer material finns i ert Google Classroom!

 
 

Uppgifter

 • SKRIFTLIGT INDIVIDUELLT Att beskriva sin drömpartner!

 • MUNTLIGT I PAR Att beskriva en känd person

 • LÄSFÖRSTÅELSE

Matriser

M2
El aspecto y la ropa

F (insats krävs)
E
C
A
Skriftligt: Att beskriva sin drömpartner
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I den skriftliga framställningen kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Muntligt i mindre grupper: Att beskriva en kändis
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i tal uttrycka sig enkelt och begripligt.
Eleven kan i tal uttrycka sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan i tal uttrycka sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan använda sig av flera olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Lyssna & förstå: Beskriva en kändis
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta några tydliga detaljer.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta många väsentliga detaljer.
Bearbeta & förbättra det muntliga
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Läsförståelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det viktigaste av innehållet i enkla texter.
Eleven kan förstå det mesta av innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta nyanser och detaljer i enkla texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: