Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1-3 matematik: geometri

Skapad 2020-09-03 14:44 i Tornhagsskolan Linköping
Arbete med geometri: namnge och konstruera två- och tredimensionella figurer, förståelse för symmetri, mönster, skala, omkrets och area.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Arbete med geometri: namnge och konstruera två- och tredimensionella figurer, förståelse för symmetri, mönster, skala, omkrets och area.

Innehåll

Undervisningens innehåll

 

år 1:  - Eleven namnger och beskriver 2-dim figurer. 

         - Eleven formar 2-dim figurer. 

 

år 2:  - Eleven namnger och beskriver 3-dim figurer. 

         - Bygger enkla 3-dim figurer. 

         - Eleven skapar symmetriska och geometriska mönster. 

 

år 3: - Eleven förstorar och förminskar med hjälp av skala. 

        - Eleven kan räkna ut och jämföra omkrets. 

        - Eleven kan jämföra areor. 

 

Arbetssätt

- Laborativa övningar: klippa, konstruera och namnge vanliga geometriska objekt. 

- Undersöka geometriska objekt i klassrum och utanför skolan. 

- Undersöka och hitta symmetriska objekt i klassrum och utanför skolan. 

- Mäta och jämföra olika föremåls omkrets.

- Undersöka och jämföra olika föremåls areor.

- Undersöka och skapa geometriska och symmetriska mönster.  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: