Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA - Sagans värld 7D start V. 37

Skapad 2020-09-03 15:46 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Vi kommer att arbeta med sagor under några veckor framöver! Du kommer att få läsa, analysera och slutligen skriva en egen saga.

Innehåll

Tema SAGOR årskurs 7

 

Lärandemål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att…

 

förstå, tolka och analysera sagor
•planera och skriva en egen saga 

 

 

Undervisningen.

Du kommer att…

 

läsa olika sagor
lära dig hur man bygger upp en lyckad saga utifrån sagans genretypiska drag 
• planera och skriva en egen saga

 

 

 

Bedömning

Underlag för bedömning är:

 

kvaliteten på din skrivna saga
deltagandet i diskussioner i klassrummet (tala och lyssna),

 

Läraren bedömer hur du…

 

 

     E

 

 

 C

 

 

  A

Samtal

Du deltar i enkla samtal och hjälper till att till viss del föra samtalet framåt.

Du utvecklar samtal och för  utvecklade argument som för samtalet vidare.

Du för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Text

Skriver en saga med enkla  beskrivningar och  enkel uppbyggnad.  Den är i huvudsak anpassad till texttypens genretypiska drag .

Skriver en saga med utvecklade gestaltande beskrivningar  och relativ komplex uppbyggnad. Den är anpassad till texttypens genretypiska drag.

Skriver en saga med välutvecklade gestaltande beskrivningar och komplex uppbyggnad. Den är väl anpassad till texttypens genretypiska drag

Ordval

Ordvalet fyller i huvudsak  uppgiftens krav, tempusbruket  och menings-byggnaden är i huvudsak korrekt.

Ordvalet är passande och varierat. Menings-byggnaden är varierad och i huvudsak korrekt.

Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Menings-byggnaden är omväxlande och korrekt.

Skrivregler

Du har ett relativt gott bruk av skiljetecken samt vissa stavfel som inte stör förståelsen.

Du har ett relativt gott bruk av skiljetecken, styckemarkering och samt få stavfel.

Du har ett gott bruk av skiljetecken, stycke-markering  samt ytterst få stavfel.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: