Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-09-03 15:34 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Matematik

Innehåll

Matematik

Varför:

Jag ska kunna:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 • föra och följa matematiska resonemang.

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Jag ska lära mig:

Jag ska kunna:

 • siffrorna 0-9

 • taluppfattning 0-100

 • ramsräkna till 120

 • ordningstalen 1-10

 • räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-100 utan tiotalsövergång ex. 34+3 och 75-1, jämna tiotal upptill 100

 • positionssystemet, tiotal och ental

 • kunna se och göra enkla mönster

 • likhetstecknets betydelse

 • vanliga lägesord

 • geometriska figurerna rektangel, kvadrat, cirkel och triangel

 • uppskatta, mäta och räkna med storheterna tid (analog, hel, halv, kvart i och kvart över), längd (cm och m), volym (dl och L) och vikt (hg och kg).

 • se symmetri i enkla bilder och i naturen

 • göra och läsa av enkla tabeller och diagram

 • kunna dubbelt/hälften och udda/jämna tal

 • lösa enkla matematiska problem med hjälp av olika strategier

 

Vad ska jag jobba med?

 • Dela upp tal och ange antal och ordning.

 • Använda positionssystemet för att beskriva tal.

 • Del av helhet och del av antal.

 • De två räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

 • Huvudräkning och beräkning med skriftliga metoder.

 • Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.

 • Likheter och likhetstecknets betydelse

 • Enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

 • Geometriska objekt och lägesord

 • Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.

 • Olika proportionella samband (dubbelt/hälften)

 • Problemlösning

 

Hur ska jag jobba?

Jag ska arbeta med olika häften, använda praktiskt material, olika spel och arbeta med matematikboken Prima 1A och 1 B. Jag ska bygga, rita, skriva, diskutera och visa hur jag tänker.

 

Hur ska mina kunskaper bedömas?

Mina kunskaper kommer bedömas utifrån lektionerna, skolverkets bedömningsstöd och diagnoser.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: