Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsplanering OXEN HT 2020

Skapad 2020-09-03 16:06 i Trombonen Haninge
Förskola
Oxens uppstartsplanering

Innehåll

Fokusområde som vi valt:

Minihjältar- Tillsammanshet  

Syfte:

Vårt syfte med ett gemensamt projekt på Trombonen är att:  

Få en tillsammanshet i hela huset mellan både barn och pedagoger, barn och barn och pedagogerna emellan. Samt skapa ett lugnare tempo under inskolningstiden.  Så att anknytning och trygghet skapas hos nya inskolningar och överinskolningar. Barnes tolkning av tillsammanshet gör att avdelningarnas projektarbete kan ta olika vägar. Samtidigt som de finns möjlighet att samarbeta över avdelningarna.  

 

Uppstartsfråga:  

Vad är tillsammanshet, och hur skapar vi det på Trombonen?  

  

  

Avdelningens egna värdeord:  

·       Vi har de kommunövergripande värdeorden som vi tog ställning till inför uppstarten av vårt projekt “världen av möten” och hållbar utveckling.  

§  Den moderna barndomen  

§  Demokrati och solidaritet  

§  Kreativitet och fantasi  

§  Att våga drömma  

§  Ett lugnare tempo  

§  Bli en del av det nya Haninge som växer fram  

 

Oxen
Minihjältar- Tillsammanshet  

·       Barns kultur

 

·       Trygghet

 

·       Kompishjärtat

 

Så här planerar vi att arbeta med raster:  

I våra fyra raster språk, kommunikation, förhandling, digitalt och analogt, Normkritik och normkreativitet samt barns rättigheter tänker vi så här: 
 

Att arbeta med sagor, analoga så som digitala, är i sig språkutvecklande, då man får ett ökande ordförråd. Att sedan få reflektera kring bokens och teaterns handling leder både till en ökad kommunikation och förhandlingsförmåga. Det leder också till ett normkreativt arbete då man kan få syn på andars tankar och i samband med dessa utveckla sina egna. Genom att arbeta på detta sätt tillsammans med barnen får vi likabehandlingsplanen levande och mer begriplig för barnen.  Barnen utvecklar sin självkänsla och de lär sig både sina rättigheter och skyldigheter.   

Att få syn på sig själv och att våga uttrycka detta i olika estetiska former (bild, drama osv) bidrar till utveckling i så många olika områden. Så som självkänsla, språk, kommunikation, problemlösning osv. 

  

  

Gruppindelning:  

 

Gemensamt: 

·       Skapa trygghet och gemenskap på avdelning och i huset.  

·       Flexibla barn och pedagog grupper i gemensamma aktiviteter. Minihjältedagarna blir tisdagar och måndagar samt när vi samarbetar under reflektionstider 

·       Yngre och äldre barn tillsammans i gruppaktiviteter för att skapa en vi känsla mellan barn i alla åldrar och från alla avdelningar. Syftet är att arbeta emot en “vi, dem känsla”. 

·       En representant från varje avdelning är med på en schemalagd tid för minihjältar-reflektion 1 gång i veckan. 

 

 

Oxen:

Målet är att strukturera upp dagarna så att vi har minst en planerad aktivitet med barnen i helgrupp eller i mindre grupper. Vi planerar veckan på reflektionen vi har schemalagt och utvecklar aktiviteterna eller ändrar om i planeringen vid behov.  

 

  

Det här blir vår observationsfokus:  

·        Vi har fokus på tillsammanshet på avdelningen och i huset och ha trygga inskolningar. 

Förslag på observationsmetoder:  

·       Skriva på post-it-lappar. Sätta upp på ”reflektionsvägg” inne i kopieringsrum/samtalsrum   

·       Fotografera  

·       Filma. 

·       Flera pedagoger som ansvarar för dokumentation på minihjältar dagar. 

·       Ett mål är även att alla pedagoger ska kunna dokumentera exempelvis lärloggar på enskilda barn oavsett om hen tillhör “ens avdelning” eller inte.  

  

Så här dokumenterar vi:  

 

Gemensamt: 

·       Gemensam reflektion i huset varje vecka.  

·       Minihjältar lärlogg efter varje tisdag där olika pedagoger kan skriva med hjälp av dokumentationsväggen. Delas på varje avd lärlogg. 

·       Vi kan hjälpa varandra när vi ser något under gemensamma aktiviteter och skriva barns lärloggar trotts att barnet inte går på ens avd. 

 

Oxen:

Pedagogerna dokumenterar i form at bild, videoklipp och anteckningar under planerade aktiviteter samt under dagen om det uppstår en meningsfull situation. För oss är det viktigast att en pedagog alltid är fullt närvarande i aktiviteten med barnen, sedan ska en utomstående pedagog som inte deltar i aktiviteten dokumentera och anteckna.

 

Vi värdesätter barns delaktighet högt inne på oxen. Vi vill uppmuntra barnen att själva dokumentera och vara delaktiga i sina egna lärloggar osv.

 

Under refletktions-tid kommer vi att skriva pedagogisk dokumentation utifrån det material vi samlat på oss under veckan. Då kommer vi också reflektera och analysera materialet för vidare arbete i projektet samt hur vi ger tillbaka till barnen.

 

 

Så här delar vi upp pedagoger:  

 

Gemensamt:

·       Minihjältar dagen: planerar minihjältar gruppen men alla får komma med idéer och vara delaktiga när de känner att de har något de vill   bidra med. 

 

 Oxen:

 Vi vill utveckla mer tydliga stationer på avdelningen och skapa en mer tillgänglig miljö för att barnen ska kunna ta mer eget initiativ till att påbörja aktiviteter. Varje dag kommer vi ha minst 2 stationer uppdukade för barnen. 

 Under inskolningarna kommer vi alltid ha tre uppdukade stationer för att barnen redan vid inskolningen ska introduceras till en tillåtande, tillgänglig miljö.

Vi vill utveckla samlingarna för att varje samling ska bli en kortare reflektion för barnen och för att vi ska ha möjlighet att ha en gemensam reflektion med barngruppen. För att tillsammans med de komma överens om en fördjupningsfråga och fokus kommande veckan.  

 

  

Material och miljöer vi erbjuder barnen:  
Gemensamt: 

 

·       Material som är tillämpat för alla åldrar

·       Vi kommer erbjuda barnen två-tre stationer varje vecka.

·       Teater – uppdelat för yngre och äldre

·       Viktigt att barnen får vara med och utveckla miljön och material under årets gång.

 

Oxen: 

·       Material tillämpat för barnen inne på oxen.

·       Minst 2-3 stationer uppdukade varje dag.

·       Barnen är med och utvecklar miljön under årets gång.

 

Tid. Planera tiden:  
 

Gemensamt: 

När genomför vi en planerad aktivitet?  
Teater, stationer, aktiviteter planerade på minihjältardagarna som är måndagar och tisdagar. 

Hur lång tid beräknar vi för aktiviteten?  

Vi beräknar att arbeta med samma aktiviteter under flera veckor. Barnen styr hur länge och vad vi går vidare med.

Vilket material behöver vi?  

Planerar vi på planering och reflektionstiden

Vilken plats kommer vi genomföra aktiviteten på?  

Teaterns innehåll styr var efterföljande aktiviteter genomförs

Hur planerar vi in tid för förberedelser?  
På reflektionstid planerar vi ansvarsområden för olika pedagoger inför olika aktiviteter. 

Hur planerar vi in tid för reflektion?  

Schemalagt. 

Hur strukturerar vi?  

På reflektionstid planerar vi ansvarsområden för olika pedagoger inför olika aktiviteter. 


 

Oxen:
När genomför vi en planerad aktivitet? 
 
Vi gör en veckoplanering vi utgår ifrån.

Hur lång tid beräknar vi för aktiviteten?  

Omöjligt att veta i förväg.

Vilket material behöver vi?  

Planerar vi på planering och reflektionstiden

Vilken plats kommer vi genomföra aktiviteten på? 

Planerar vi på planering och reflektionstiden

Hur planerar vi in tid för förberedelser?  

På refletionen.
På reflektionstid planerar vi ansvarsområden för olika pedagoger inför olika aktiviteter. 

Hur planerar vi in tid för reflektion?  

Schemalagt. 

Hur strukturerar vi?  

På reflektionstid planerar vi ansvarsområden för olika pedagoger inför olika aktiviteter. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: