Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English, The Environment

Skapad 2020-09-03 16:06 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
The Environment

Innehåll

 

The environment

 

Week 36-41                                                                                                 

 

During a few weeks we will learn about environmental issues. We will study climate change, threats to the environment, endangered animals, why recycling is important and what we can do to impact our environmental footprint. You will prepare an oral presentation about an endangered animal where you explain how climate change has affected the animal.

 

 

 

Focus:    

 

·         Learn and apply new vocabulary and phrases

 

 

 

Aim:

 

Develop your ability to:

 

·         Make oral presentations

 

·         Understand and comment on material that you listen to

 

 

 

Assessment:    Oral presentation about an endangered animal wk 39

 

                           Listening comprehension test wk 41

 

 

 

 Project plan

 

W

Wednesday (50 min.)

Friday (50 min)

36

Start working with Section “The environment”, chapter “Extreme weather.”

Quizlet

”Extreme weather”.

Extreme Weather

Questions

Definitions

 

Discussion in groups

37

Läxförhör: Extreme Weather

 

Text: “What about the animals” Quiz

 

Vocabulary on Quizlet

 

Check homework Words on Quizlet “What about the animals”

 

Group discussion on Padlet:

 

Watch TED-talk Greta Thunberg

Answer questions individually

38

Instructions for presentations

Start planning oral presentations about an endangered animal

 

Homework: work on your presentations

Continue to work on your presentation

39

Theme: source criticism

Record your oral presentation about an endangered animal.

(Seesaw/flipgrid/Power Point)

40

Vidoclip: I am coral reef ”Cleaning the oceans”

Quiz

 

Continue: “Cleaning the oceans”

Ex. sort the waste, general environmental vocabulary

Discussion

 

Homework wk 41: Words on Quizlet “the Environment”

41

Creating posters in groups

Listening comprehension test

Continue posters

 

 

 

 

 

Förmågor som prövas:

 

 

E

C

A

Muntlig framställ-ning

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

 

 

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

 

Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

 

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

 

Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

 

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Lyssna och förstå

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.

 

 Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.

 

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.

 

 Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: