Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uteidrott ht.20

Skapad 2020-09-03 17:20 i Stugsunds skola Söderhamn
Vi ska starta terminen med att ha idrott utomhus. Vi kommer bland annat att prova på lite friidrott, orientering samt ha lekar.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Vi ska starta terminen med att ha idrott utomhus. Vi kommer bland annat att prova på, stafetter, bollsporter, prata om allemansrätten samt ha lekar. Detta gör vi så länge vädret tillåter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska utveckla sina allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. De ska ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Bedömning - vad och hur

Genom olika lekar, i större och mindre grupper kommer vi att titta på motoriska förmågor, samarbetsförmågor och rörelseförmågor.

Vi tittar på förståelsen för allemansrätten och på hur man uppför sig i naturen.

Hur aktivt du deltar på lektionerna. Att du använder de grovmotoriska grundformerna i lekar och spel. Hur du följer de instruktioner och regler vi använder oss av. Att du kan samarbeta med alla på lektionerna. Att du förstår varför det är viktigt att röra på sig.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att träna samarbete genom lekar, stafetter och andra övningar.
Du kommer att träna dig i att orientera dig i närmiljön.
Du kommer att få prova på flera olika samarbetsövnngar och utveckla din teknik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: