Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2020-09-03 17:56 i Herrgårdens förskola Alingsås
Förskola
Genom skapande med hjälp av olika material och tekniker vill vi öka barnens sätt att uttrycka sig

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

 

Syfte - varför?

Då vi valt lägga fokus på barns berättande vill vi ge barnen möjlighet att förmedla sig även genom skapande aktiviteter. Vi ser skapande som en möjlighet för barnen att förstärka det de vill förmedla, samt visa dem det finns olika sätt uttrycka/förmedla ett budskap.

 

Var är vi? (Utgångspunkt)

Barnen är nyfikna på olika material och vill gärna måla med vatten eller akrylfärg. Det finns en viss tveksamhet hos en del av barnen att måla/skapa någonting på egen hand, de vill gärna ha en färdig bild att färglägga. Vi vill på ett lustfyllt sätt utmana barnen vidare.

 

Vart ska vi?

Skapandelust

Förståelse för att det finns många olika sätt skapa

Väcka lust och självförstroende hos de barn som i nuläget inte tror sig kan/tycker det är svårt

Öka kreativiteten

Flödande fantasi

Färglära

 

Genomförande - vad och hur ska vi göra?

Måla med olika tekniker och material

Skapa med olika material

 

Dokumentation sker med hjälp av Ipad och barnens alster

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veckoreflektion v ….

Utgå från vår undervisning (planerad och spontan) har vi genomfört dessa aktiviteter:

a)Vad sa, visade/gjorde barnen, vid aktiviteten eller efter

b) Hur bidrog vi som pedagoger och hur bidrog miljö/material till lärandet

c) Hur går vi vidare, vad kan vi tillföra?

 

Månadsanalys 

Utvärdering av planering/planeringar

Syfte - vilken progression i barnens lärande och utveckling har ni sett samt utvärdera - vad i utbildningen kan ha bidragit till detta?

 

Barnens lärande - (progression - förändrat kunnande jämfört med innan)

 • Vad ser ni för utveckling/resultat utifrån er undervisning? Skillnad över tid? Lärde sig barnen det ni trodde?
 • Inom vilka olika områden utifrån Lpfö kan ni se att utveckling skett?
 • På vilket sätt har barnen haft inflytande i planeringen?

 

Vad av följande aspekter upplever ni har påverkat resultatet, vad har bidragit till lärande och förståelse?

 • Sättet vi organiserat på
 • Introduktion/genomförande
 • Pedagogernas förhållningssätt
 • Miljö material
 • Dokumentation och reflektionsmetod

 

Hur har vi gett gett flickor och pojkar samma förutsättningar att lära och utvecklas?

Hur har vi arbetat med tillgänglig lärmiljö för att möta alla barn vad har det gett för resultat?

Hur har vi arbetat med beslutade aktiva åtgärder har det gett resultat?

 

Vad blir vårt nästa steg, hur kan vi fördjupa/utveckla?

(ex, miljön, ev behov av ämneskunskap för att kunna fördjupa, utmana och stödja? Strukturer att utveckla för att möta alla barn? Utveckla dokumentationsmetoder?)

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: