Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2020-09-03 20:09 i Okome skola Falkenberg
LPP för läsåret 2018-2019
Grundskola 1 Matematik
Du ska få bekanta dig med matematikens värld och lära dig grunderna. Du kommer att upptäcka att matematik finns omkring dig i en massa saker som du ser och gör. Vi ska lära och ha kul ...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • Förstå addition, subtraktion samt likhetstecknets betydelse. 
 • Känna igen och namnge grundläggande geometriska objekt. 
 • Lösa vardagliga matematiska problem.
 • Förstå och använda grundläggande matematiska begrepp och matematiska mönster. 
 • Mäta och uppskatta längd.
 • Kunna klockans hel- och halvtimmar. 
 • Använda dig av olika lägesord.
 • Förstå och använda dig av enkla stegvisa instruktioner. 

Hur ska det bedömas?

Läraren bedömer ovanstående kunskaper genom att:

 • Observera när du arbetar och deltar i matematiska samtal och diskussioner.
 • Med hjälp av Skolverkets bedömningsstöd.

Undervisning och arbetsformer

Vad

Du kommer att få arbeta med:

 • Addition, subtraktion och likhetstecknets betydelse. 
 • Grundläggande geometriska objekt, exempelvis cirkel, rektangel, kvadrat och triangel.
 • Olika lägesord. 
 • Att lösa vardagsnära matematiska problem. 
 • Matematiska begrepp, såsom exempelvis färre, fler och lika många, dubbelt/hälften, större än/mindre än och udda/jämna tal. 
 • Analoga klockans hela och halva timmar.
 • Uppskatta tid.
 • Att mäta och uppskatta längd.
 • Matematiska mönster. 
 • Enkla stegvisa instruktioner inom programmering.
 • Enkel multiplikation och division
 • Ordningstal och lägesord
 • Tabell och diagram

Hur

 • Vi kommer att arbeta med matematik på iPad i matteappen och olika spel/appar.
 • Vi kommer föra matematiska samtal tillsammans. 
 • Vi kommer att arbeta laborativt, problembaserat och praktiskt. 
 • Vi kommer att arbeta i grupp, par och enskilt. 
 • Vi kommer att ha utelektioner i matematik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: