Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren - Skrivprojekt

Skapad 2020-09-03 19:52 i Börje skola Uppsala
Den magiska dörren anpassade till en åk 5, inkl. matris med konkretiseringar utifrån kunskapskraven. Jag har tagit bort halvklass-strukturen och bildämnet, och lagt ytterligare vikt vid kamratrespons.
Grundskola 4 – 5 Svenska
Föreställ dig att det finns en magisk dörr någonstans i skolan, du vet inte vad som finns bakom den magiska dörren. Men du vet att berättelsen kommer att handla om den magiska dörren. Är du redo?

Innehåll

Så här kommer vi arbeta: 

Den magiska dörren är ett skrivprojekt i 10 delar. När dessa veckor är över kommer alla elever att ha skrivit en helt egen bok som då heter den magiska dörren. Varje vecka kommer vi träna på olika delar som hör till berättande texter, t.ex. miljöbeskrivningar, personbeskrivningar, skriva brev, dialoger och beskriva känslor. Vi kommer att arbeta med detta under minst 2 pass per vecka och grundtanken är att klassen ena lektionen skriver ett kapitel på datorn, och andra lektionen planerar sin text och ger varandra feed-back samt bearbetar tidigare text. Finns tid kan man då också rita små illustrationer till texten.

Mål med arbetet: 

 • Du kan göra enkla beskrivningar  och använda beskrivande ord så att texten blir mer intressant. T.ex. Miljöbeskrivningar och personbeskrivningar. 
 • Du kan använda grundläggande skrivregler. Exempelvis punkt, frågetecken, talstreck och komma på rätt ställe. 
 • Du kan skriva en berättelse så att den som läser den har lätt att följa med och är lätt att förstå vad den handlar om. 
 • Du kan bearbeta din text. Efter att du fått tips från mig som lärare eller en kompis kan du gå in och ändra i din text så den blir ännu bättre.  
 • Du ska kunna följa de instruktioner som läraren ger inför de olika lektionerna. 

Syfte med arbetet:

Den magiska dörren är ett skrivprojekt som är skapat av Josef Sahlin. Syftet med arbetet är att öka skriv och berättarlusten hos eleverna. Vidare är syftet att eleverna ska kunna skapa egna berättande texter där bland annat personbeskrivningar, miljöbeskrivning och brevskrivning ingår. 

 

Uppgifter

 • Instruktioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Hur gick det?

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Innehåll
Eleven kan skriva en berättande text med begripligt innehåll som följer instruktionerna till projektet.
Eleven kan skriva en berättande text med tydligt innehållet som följer instruktionerna till projektet.
Struktur
Eleven har en röd tråd genom texten, som gör den begriplig. Strukturen följer instruktionerna, ex. med kapitelindelning.
Eleven har en röd tråd genom texten, och styckeindelning, som gör texten begriplig. Strukturen följer instruktionerna, ex. med kapitelindelning.
Språklig variation
Eleven använder viss språklig variation i de olika delarna av den magiska dörren.
Eleven använder förhållandevis god språklig variation i de olika delarna av den magiska dörren.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Gestaltande beskrivningar
Eleven kan göra enkla gestaltningar och beskrivningar. Eleven har exempelvis med någon person- och miljöbeskrivning.
Eleven kan göra gestaltningar och beskrivningar som utvecklar deras text. Eleven har exempelvis med person- och miljöbeskrivningar som skapar inlevelse i texten.
Handling
Elevens text har en handling.
Elevens text har en handling som utvecklas under berättelsens gång.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Dialog
Dialog förekommer i texten, och eleven markerar dialogen så att den blir begriplig.
Dialog förekommer i rätt del av texten, och eleven markerar dialogen på ett mestadels korrekt sätt.
Stavning
Även om stavfel kan förekomma, går texten ändå att förstå.
Även om stavfel kan förekomma, är de få och stör inte vid läsning av texten.
Skiljetecken
Eleven använder punkt, frågetecken, utropstecken och stor bokstav på ett övervägande korrekt sätt.
Eleven använder punkt, frågetecken, utropstecken, komma, talstreck och stor bokstav med endast ett fåtal fel.
Språkriktighet
Språket är övervägande korrekt och anpassat till uppgiften.
Språket är korrekt och anpassat till uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: