👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, Växter och djur, v. 35-41

Skapad 2020-09-03 21:53 i Sandåkraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Biologi
Under vecka 35-41 kommer vi att arbeta med NO-temat: Växter och djur. Du kommer bl.a. att få lära dig om hur man delar in växter och djur, hur växter växer och förökar sig. Du kommer även att få lära dig om några olika djurs livscykler. Vi har löpande uppgifter under arbetes gång som testar våra kunskaper.

Innehåll

Växter och djur

Mål:

 • Förklara fotosyntesen med hjälp av en bild (solljus+koldioxid+vatten ---- druvsocker+syre)
 • Namnge växtens delar (blomma, blad, stjälk, rot) och kunna förklara deras funktion
 • Beskriva hur växter delas in (Fröväxter - Sporväxter)
 • Namnge blommans delar (pistill, ståndare, kronblad)
 • Beskriva hur pollinering går till
 • Beskriva hur frön sprids (vinden, djur, vattnet) och varför
 • Beskriva hur djur delas in (Ryggradslösa djur - Ryggradsdjur) och ge exempel på djur i de huvudgrupperna
 • Beskriva några djurs livscykler
 • Förklara hur olika djur anpassat sig i naturen.

 

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Filmer
 • Läsning av faktatexter
 • Läsförståelseuppgifter
 • Skriva texter

 

Begrepp att kunna: växter, fröväxter, frö, gro, planta, sporväxter, spor, fotosyntes, klorofyll, klyvöppningar, syre, koldioxid, druvsocker, solljud, vatten, blomma, blad, stjälk, rot, pistill, ståndare, kronblad, pollen, pollinering, befruktad, frukt, förspridning, djurens släktträd, ryggradslösa djur, ryggradsdjur, livscykel, fullständig förvandling, ofullständig förvandling, anpassning.

 

Bedömningsunderlag:

 • Din dokumentation
 • Ditt deltagande på lektionerna
 • Avstämningsuppgifter

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
NO, Växter och djur, v. 35-41

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utvecklingsområde
Fakta
Fotosyntesen, växters indelning, fröväxters delar, blommans delar, fröspridning, djurs indelning, exempel på djur, livscykler (fullständig förvandling och ofullständig förvandling), djurs anpassningar.
Du kan redogöra för viss fakta gällande växter och djur.
Du kan redogöra för mycket fakta gällande växter och djur.
Du behöver träna på att redogöra för fakta gällande växter och djur.
Beskriva och förklara med ämnesbegrepp
T.ex. beskriver du pollinering, fröspridning, fotosyntesen eller djurs anpassningar och använder dig av biologins begrepp.
Du beskriver och förklarar någon del av växter och djur och använder dig av något biologibegrepp.
Du beskriver och förklarar flera delar av växter och djur och använder dig av flera biologibegrepp.
Du behöver träna på att beskriva och förklara med biologins begrepp.