Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

South Africa -from apartheid to Mandela

Skapad 2020-09-03 23:05 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
Sydafrika. Vad vet du om det engelsktalande landet vid Afrikas sydligaste spets där Atlanten och Indiska oceanen möts? I det här projektet ska du få lära dig mer om detta vackra men också konfliktdrabbade land, om dess historia, dess forna ledare Nelson Mandela och hur det lilla landet Sverige kom att spela en viktig roll i världens historia!

Innehåll

Syfte
I detta arbetsområde kommer du att lära dig mer om Sydafrika som är ett av nationerna i Brittiska samväldet, om dess kutlur, levnadsvillkor idag och samhällsfrågor.  Du ska få utveckla din förmåga att läsa och förstå texter men även talad engelska med olika accenter. Du kommer även att få öva din egen förmåga att tala och skriva engelska. 

Så här kommer vi arbeta:

Vi kommer att ha genomgångar och se och lyssna till filmklipp där du kommer att få lära dig fakta om Sydafrika, dess historia och Nelson Mandela. Du kommer under dessa behöva skriva ned fakta och viktiga ord och begrepp. Vi kommer att läsa texter om Nelson Mandela och apartheid. Vi kommer att se en film där du får lära dig mer om apartheidregimen, vad som hände under apartheid och varför Nelson Mandela fick sitta 27 år i fängelse. 

Detta ska du lära dig:

- Fakta om Sydafrika, stadskick, officiella språk, känna till något om landet, något om dess historia och dess befolkning och deras levnadsvillkor idag

- Känna till vem Nelson Mandela var, hans uppväxt, hans arbete med ANC, hans fängelsevistelse och varför han var viktig för landet. 

- Några viktiga årtal/datum i Nelson Mandelas liv och för avgörande händelser i landets historia (tidslinjen)

- Känna till vad apartheid var och några av de konsekvenser det fick för befolkningen i Sydafrika

- I slutet av arbetsområdet ska du skriva ett prov där du bedöms dels utifrån din förståelse och faktakunskap  av det vi gar sett, läst,  och lyssnat till  liksom din förmåga att själv uttrycka dig på engelska i ett brev. Du ska i brevet använda den fakta  och ord som du har lärt dig under arbetsområdet. 

Viktiga ord och begrepp

apartheid   - a system of racial segregation, racist laws to separate black and white people 

ANC – African National Congress, an organisation trying to get rid of apartheid

ban – to forbid, make illegal 
campaign –
planned activities to get a political result
challenge 
– a difficult task or problem  
democratically elected
chosen by voting
enforce – held up by law or norms
imprisoned – put in prison
injured- hurt
overcome 
– (here) to get over
 
multi racial – including people of different races

reconciliation  – to come to peace through acceptance and forgiveness

reconciliation  – to come to peace through acceptance and forgiveness 
released  - (herelet out of prison
segregate – to separate from others or the general mass, ie. racial segregation
treason  – the crime of trying to overthrow your government 


Material: 

Nelson Mandela  - A Porttrait s. 12 -13 Good Stuff Gold C
What Was Apartheid? s. 14 - 15 TB Good Stuff Gold C 

Övningar i urval från workbook s. 9 - 12 WB
Handout - It is in Your Hands Now + timeline, British Council

Anteckningar från lektion (powerpoint)

Matriser

En
South Africa -from apartheid to Mandela

E
C
A
Läs- och hörförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt beskriva innehåll och detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat beskriva innehåll och detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat beskriva innehåll och detaljer
Genom godtagbart resultat svara på frågor och följa instruktioner
Genom tillfredsställande resultat svara på frågor och följa instruktioner
Genom gott resultat svara på frågor och följa instruktioner
Innehåll
Texten är kortfattad och skriven i enkel form.
Texten är relativt utförlig och fyllig.
Texten är utförlig, fyllig, välgrundad och nyanserad.
Eleven diskuterar några kulturella företeelser, livsvillkor och samhällsfrågor.
Eleven diskuterar några kulturella företeelser, livsvillkor och samhällsfrågor.
Eleven diskuterar några kulturella företeelser, livsvillkor och samhällsfrågor.
Skrivregler (punkt, stavning och grammatik)
Stor bokstav och punkter utsatta men ibland på fel ställe
Stor bokstav när det ska vara det, punkter ofta utsatta på rätt ställe
Punkt, komma, citattecken finns nästan alltid utsatta på rätt ställe.
Vanliga ord är oftast rättstavade
Vanliga ord är rättstavade
Så gott som alla ord är rättstavade
Har koll på de grammatiska grunderna
Har koll på grammatiska regler (oregelbundna verb, adjektiv m.m) och skriver oftast rätt
Har koll på grammatiska regler (oregelbundna verb, adjektiv m.m) och skriver nästan alltid rätt
Språk (ordval, variation, flyt)
Enkelt och begripligt. Få ämnesspecifika ord och något sambandsord
Ganska tydligt med visst flyt. Flera ämnesspecifika ord och några olika sambandsord
Tydligt med flyt. Ämnesspecifika ord så ofta som möjligt och flera olika sambandsord
Meningar har ofta rätt ordföljd
Meningar varieras genom att de tex börjar på olika sätt, använder synonymer (relativt varierande)
Meningar har rätt ordföljd och är varierande
Oftast sammanhängande
Ganska sammanhängande
Sammanhängande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: